сряда, 14 май 2008 г.

България е на последните места по етични практики в бизнеса


България е на последните места по етични практики в бизнеса


дата : 14 май 2008 г. 12:51 ч.


По няколко показателя България е на последните места ежегодната класация на конкурентоспособността на икономиките, представена в Центъра за изследване на демокрацията.
Класацията сравнява по 330 критерии 55 водещи и регионални икономики. По критерийте етични практики на бизнеса, по отношение на мениджърите към здравето и околната среда, международния опит на мениджърите България е на едно от последните места сред всички 55 страни.
Въпреки това ефективността на бизнеса е оценена по-високо в сравнение с миналата година - на 48 място. Особено е влошен пазарът на труда, има сериозен недостиг на необходими кадри.
Възнаграждението на мениджърите са най-ниски, което е свързано с много слаби управленски практики и много намалена конкуренция между тях.
България има най-висок резултат по ефективност на правителството, от 38-мо за 2007 г. тя е оценена на 29-то за тази година.
Основните недостатъци на работата на правителството са липсата на отвореност на договорите в публичния сектор за чуждестранни инвеститори, подкупите и корупцията и справедливото правораздаване. По тези критерии сме на последните места.
По отношение на инфраструктура има сериозна криза в трансфера на знанията и висшите учебни заведения. По конкурентоспособност България заема 39-то място тази година, което е с две позиции по напред от предходната 2007 г.

Няма коментари: