събота, 17 май 2008 г.

Нищят ролята на пиарите

Експрес - 19 стр.
Нищят ролята на пиарите

"Над 50% от работещите хора в България не знаят каква е посоката, в която се развива тяхната компания. 61% от хората твърдят, че разполагат с достатъчно информация, за да си вършат добре работа. Въпросът е как успяват да работят останалите 39%?" Това попита лекторът на майсторския клас по Вътрешни комуникации Нели Бенова, след като изнесе данни от национално представително изследване на Apeiron Communication от 2007 г. Семинарът се провежда в рамките на Втория PR фестивал, организиран от Асоциация ИМАГИНЕС и Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).
"Специалистът по вътрешни комуникации трябва да съвместява ролите на стратег и тактик при изпълняване на задачите си", заяви Бенова. Тя поясни, че едва когато има стратегически поглед към ситуацията, която се управлява, може да се действа не в отговор или реакция на случващото се, а да може да се предвижда развитието на дадена ситуация. Идеалният вътрешен комуникатор е високо комуникативна личност, добре познаващ и лоялен към компанията, с добре изградена мрежа от контакти, умения за работа в екип и взимане на решения, способност да разрешава проблеми и конфликти.
събота, 17 май 2008 05:12:33

Няма коментари: