петък, 16 май 2008 г.

Шефът на БТА Максим Минчев пред шефа на „М-Тел" Йозеф Винацер: Нужна е кампания за защита на авторското право

Труд - 17 стр.
Шефът на БТА Максим Минчев пред шефа на „М-Тел" Йозеф Винацер: Нужна е кампания за защита на авторското право

На 19 май в Мадрид се открива Четвъртата световна среща на българските медии. Генерален спонсор на форума е „М-Тел". Това е и поводът да направим нестандартно интервю с Максим Минчев - генерален директор на БТА. Заедно с репортер на „ Труд" в ролята на журналист влезе и Йозеф Винацер - главен изпълнителен директор на най-големия български мобилен оператор „М-Тел".
Винацер: Г-н Минчев, срещите на българските медии, които БТА организира, станаха традиция и набират все по-голяма популярност. Каква е посоката, в която вървите?
Максим Минчев: Тези срещи са уникални, тъй като няма друг форум, на който да се събират водещите български медии. А както става ясно и от темата т.г., медиите са „задължителният трети" във всеки обществен дебат. Срещите концентрират внимание не само върху медийните проблеми, но и върху националните каузи. Тази година ще се фокусираме върху културата в рамките на ЕС и върху туризма, като част от икономиката на една страна. И всичко това през призмата на четвъртата власт. Без медии няма дебати в обществото.
Винацер: Какви участници и гости сте привлекли тази година?
- Основното ядро от участници се формира през тези 4 г., в които се случват срещите. Това са издатели и главни редактори на български медии, колеги, които макар и да не живеят в България, имат стратегия за запазване връзката с родината. Участниците т.г. са над 100.
„Труд": Очаква се да се говори много и за българския туризъм. Как медиите могат да помогнат за подобряването на имиджа на България?
- Испания е държава, която е на второ място в света по посещение на туристи, но и държава, където могат да бъдат видени както добрите, така и недотам позитивните практики в тази сфера. Надявам се да дискутираме как медиите, които са посредници между държавата и този бранш, могат да помогнат.
Винацер: Един от акцентите е и промотирането на българската култура. Смятате ли, че бизнесът има решаваща роля за това? (За поредна година в „Мобилтел" успяваме успешно да дадем тласък на съвременното българско изкуство чрез ежегодния конкурс, който провеждаме.)
- Едни от най-популярните национални култури по света, както и най-популярните автори, са от страни, в които или се реализира от години целенасочена държавна политика, или бизнесът е достатъчно узрял и отговорен, за да знае, че общуването на ниво култура е от важно значение за запазването на една нация и за икономическото развитие. За да се случи това и у нас, се изисква финансова подкрепа на бизнеса, която през последните години не липсва, както и много идеи със здрава работа. Не е лесно да се популяризира културата. Трябват идейни ресурси и финансови възможности. Затова и БТА, и Асоциацията на Българските медии по света толкова мащабно включват темата култура в ежегодните си срещи. Тази година културната ни програма включва премиера на испаноезичното издание на „Най-кратката история на България", плакатна изложба, две фотоизложби... Приветствам и инициативата на „Мобилтел" за промотиране на съвременното българско изкуство.
„Труд": Увеличават ли се българските медии?
- Да, българските медии по света се увеличават - повишава се броят на електронните медии, на сайтовете, на телевизиите и радиата, но за сметка на печатните издания.
Винацер: Като че ли телекомуникациите и медиите успяват все по-успешно да си взаимодействат. За пример ще ви дам мултимедийния портал Vodafone live! Как гледате на този вид нови медии?
- Телекомуникациите и медиите не могат един без друг. Ако медиите осигуряват общуването между отделните публики в едно общество, то вие осигурявате общуването между отделните личности. А едва ли можем да си представим живота си без телефон. Вече почти всеки месец БТА има нов клиент и той безусловно е сайт. Може би няма да е проява на излишна смелост, ако кажем, че следващата стъпка ще е телефонът като медия. Ако журналистите, политиците и бизнесът четат БТА през телефона си, ще пестят хиляди минути, през които стоят пред компютъра.
Винацер: Ако сте начело на голяма компания, каква инициатива бихте подели?
- Искате да си сменим ролите ли?! Не зная дали е необходимо това, тъй като реално БТА е голяма компания, произвеждаща и дистрибутираща информация. И от тази наша продукция ние формираме годишния си фонд работна заплата и евентуална печалба.
Бидейки начело на такава институция, бих подел инициатива, която е свързана с национална кауза. Една от темите, която ми хрумва, е кампания в защита на авторското право. Тъжно е, когато БТА или който и да е, организират форум, на който се „случват новините", а не се споменава в публикациите събитието и организаторът. Същото вероятно важи и за „М-Тел", когато с негово съдействие се реализира културен празник, а никой не знае за това. Примерите за подмяна на авторското право са десетки. И това е въпрос не само на закони, а и на манталитет, за чиято промяна явно са нужни години. Аз бих подел инициатива за ускоряване на този процес.
събота, 17 май 2008 04:44:53

Няма коментари: