петък, 16 май 2008 г.

Представители на авторските индустрии застанаха против промени в закона за авторското право


дата : 15 май 2008 г. 13:23 ч.
Законопроектът налага изкуствен монопол, който вреди както на правоносителите, така и на ползвателите. Снимка: sxc.huПредставители на авторските индустрии се обявиха категорично против промените в Закона за авторското право и сродните му права, предложени от Министерство на културата през април.

Мотивите за този протест са отразени в отворено писмо до министъра на културата от сдруженията за колективно управление на права, творческите съюзи, асоциации и браншови организации от креативния авторскоправен сектор, връчено на зам-министъра на културата Явор Милушев преди дни в Пловдив.

Текстовете, предложени от МК, предвиждат коренна промяна на модела, който функционира в момента. А всяко посегателство върху инфраструктурата на колективното управление на права, ще се отрази върху цялостната дейност на творческите сдружения и ще доведе до финансов колапс на творческия сектор, категорични са авторите на протеста.

Новите текстове предвиждат въвеждането на неоправдано рестриктивен разрешителен режим за дружествата за колективно управление на права, на фона на общата тенденция за облекчаване на лицензионните и разрешителните режими.

Проектът се отнася пренебрежително към правото на сдружаване и демонстрира незачитане към капацитета на самоуправление на дружествата за колективно управление на права, творческите и браншовите съюзи, смятат представителите на авторските индустрии.

Според тях е недопустимо за гражданския сектор и творческите гилдии стойността и цената на техния продукт да се определя от т.нар. Тарифно-арбитражна комисия към Министерството на културата, чиито членове ще бъдат подбирани по непрозрачен и субективен начин. Факти, които още повече смущават създадените предпоставки за корупция и натиск.

Законопроектът налага изкуствен монопол, който вреди както на правоносителите, така и на ползвателите, допълват представителите на авторските индустрии.

Не на последно място, промените в закона представляват отлагане на възможността творческите индустрии и ползвателите на техните продукти да стигнат до взаимно съгласие помежду си за създаване на по-благоприятна правна среда.

Представителите на гражданските сдружения имат следните предложения: Цялостен и задълбочен ремонт на закона, а не козметични промяна на един член от него: чл.40 от ЗАПСП; Повече прозрачност в дейността на творческите сдружения и конкретно разписан режим за регистрация на дружествата за колективно управление на права;

Ясни и прозрачни контролни функции на Министерство на културата в тази сфера, подкрепени с гарантиран административен капацитет за извършване на тази дейност; Промените да съдействат за развитието на целия творчески сектор, като допълнят съществуващите празноти и предложат ефективни законодателни решения на специфичните национални проблеми тук и сега;

Промените да укрепят, а не да разрушат авторскоправната инфраструктура, която е гарант за възпроизводството и конкурентното развитие на целия творчески сектор в България.

Няма коментари: