неделя, 11 май 2008 г.

Защо маркетолозите харесват "полезни" реклами?

сп. BussinesWeek - 54 стр.
Защо маркетолозите харесват "полезни" реклами?
1 Потребителите активно се насочват към услуги, дори това да са скрити реклами. Освен това прекарват повече време с реклама на бранда в сравнение с 30-секундна реклама.
2 Когато потребителите се абонират за услуга, маркетолозите могат да се сдобият с всякакъв тип информация - от демографски данни и данни за продуктовия интерес до имена и адреси - която използват за допълнителни продажби.
3 Когато рекламите работят, потребителите са по-лоялни към бранда, тъй като смятат, че им е помогнал.
неделя, 11 май 2008 05:26:08

Няма коментари: