вторник, 13 май 2008 г.

ЕМС избра "Ардънси кънсълтинг" в България

Дневник - 16 стр.
ЕМС избра "Ардънси кънсълтинг" в България


Консултантската маркетинг и РR компания "Ардънси кънсълтинг" (Ardency Consulting) беше избрана да ръководи връзките с медиите на софтуерната компания EMC - България. Американската компания EMC работи в повече от 80 държави и предлага софтуерни системи, вътрешно комуникационни мрежи и услуги по поддръжката им.
вторник, 13 май 2008 06:15:21

Няма коментари: