неделя, 5 октомври 2008 г.

Европарламентът иска нов контролен орган за телеком регулаторите

Infoweek - 3 стр.
Европарламентът иска нов контролен орган за телеком регулаторитеЕ издаването на орган на европейските далекосъобщителни регулатори (BERT) поискаха евродепутатите на редовното си Заседание миналата седмица. Целта на този орган iue 6sge да следи за прилагането на мерките, приети в областта на далекосбобщителните услуги, както и да предприема инициативи за инвестиции в изграждане на инфраструктура като мрежи от ново поколение. Европейският парламент прие и три доклада за електронните комуникации, според които радиочестотите трябва да бъдат координирани и хармонизирани в ЕС, за да могат гражданите да се ввзползват от новите електронни услуги.
Законодателството в областта на телекомуникациите, както и неговите промени, целят да реформират управлението на радиочестотите и да увеличат регулаторните правомощия на националните органи, уточниха от пресслужбата на ЕП. Според Парламента честотният cnekmsp трябва да бъде по-добре координиран и хармонизиран на ниво ЕС, За да могат потребителите да се възползват от новите електронни услуги. В този смисълс в създаването на BERT се цели да се постигне гаранция, че регулаторните мерки ще се прилагат последователно и ефективно на ниво ЕС. Според приетата Директива за електронните сдобщителни мрежи и услуги националните регулатори могат да изискват (като извънредна мярка) от даден вертикално интегриран оператор да раздели инфраструктурата на мрежата от своите стопански единици, които предлагат услуги, използвайки ввпросната инфраструктура. Tози регулаторен инструмент е известен като "функционално разделяне" и се прави, за да се гарантира, че всички предприятия имат доствп до мрежата при еднакви условия. Документвт предвижда свицо, че преди да вземат каквото и да е регулационно решение за в бъдеще, националните регулаторни органи ще трябва да се консултират с Европейската комисия и новия орган на европейските регулатори в областта на далекосъобщенията. Ако BERT смята, че изпвлнението на мярката е неподходящо или неефективно, Комисията може да поиска нейното изменение от страна на националния регулатор.
29.09-05.10.2008
неделя, 5 октомври 2008 05:22:54

Няма коментари: