събота, 11 октомври 2008 г.

СЕМ блокира тотално

Поглед - 13 стр.
СЕМ блокира тотално

НАДЕЖДА НЕНОВА

Президентът Първанов спешно трябва да намери хора с чисто минало за местата на Людмил Стайков и Милен Вълков Съветът за електронни медии (СЕМ) спешно се събра да обсъди бъдещето на председателя на СБЖ Милен Вълков и академик Людмил Стайков като членове на регулатора. Комисията по досиетата обяви тази седмица имената им като сътрудници на бившите секретни служби и с това задължи надзорниците да поискат оставките им.
В Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) има действащ лустрационен текст, съгласно който членове на СЕМ не могат да бъдат сътрудници на службите. Според чл. 26, т.З „не могат да бъдат членове на Съвета за електронни медии лица, които са били щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност".
Оставките на двамата поставят регулатора в цайтнот. Сега освен парламента, спешни назначения трябва да направи и президента Георги Първанов, тъй като двамата уличени агенти са от неговата квота. В момента СЕМ има едва четирима редовни членове от девет. От останалите трима са с изтекъл мандат и подлежат на ротация и двама неотговарящи на изискванията на закона.
Медийните надзорници обаче отложиха изключването на Вълков и Стайков. Засега СЕМ ще вземе официално решение по случая едва когато влезе в сила решението на комисията.
„Цитираното решение на Комисията по досиетата има белезите и характеристиките на индивидуален административен акт. То е изричното изявление на административен орган, овластен със закон, и засяга права, свободи или законни интереси на отделни граждани, в случая членове на СЕМ. Ето защо в закона е предвидено обжалване по реда на Административно - процесуалния кодекс (АПК)", обясниха за ПОГЛЕД юристи близки до СЕМ. Решението на комисията не може да влезе в сила, докато няма изрично произнасяне на съответния съдебен състав. Ето защо СЕМ ще изчака влизането в сила на решението на Комисията по досиетата, преди да се произнесе по коментирания казус. Едва тогава СЕМ е длъжен да приложи разпоредбата на чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗРТ и да прекрати предсрочно мандата на лицата, като не е овластен да решава въпроса по своя преценка.
До момента членовете на СЕМ не са били проверявани за принадлежност към бившите служби, защото не е имало законово изискване за това. Двамата надзорници Людмил Стайков и Милен Вълков са били назначени малко преди сформирането на настоящата Комисия по досиетата. Тогава членовете на СЕМ са удостоверявали, че не са работили в службите чрез подписване на декларация в този смисъл. Комисията по досиетата извършила проверка на следните лица - председателя, заместник-председателите, генералните директори, членовете на управителен съвет, членовете на контролен орган, членовете, ръководителите на редакции, ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в СЕМ, БТА, БНТ и БНР.
Членът на комисията Екатерина Бончева посочи, че може би в края на този месец ще станат известни имената и на журналистите от БНТ, сътрудничили на Държавна сигурност, а малко по-късно и в БНР. Само в БНТ по този текст подлежат на проверка 484-ма души, а в БНР те са 714.
Първоначалните амбиции на комисията по досиетата бяха пълният списък на журналистите, сътрудници на бившите тайни служби, да излезе в началото на септември. Но поради огромния брой проверки, които трябва да се направят, се наложила промяна в плана.
От Комисията са разпратили писма на всички електронни медии, които са около 300 на брой, но близо 80 от тях не са се отзовали на призива й. „Изненадващо костелив орех се оказаха именно журналистите, досега такива проблеми не бяхме срещали", коментираха от комисията. Засега членове на структурата не пожелаха да кажат кои са неизрядните, уточниха само, че сред тях има и големи национални медии. Още през април комисията пратила първите си писма, като възнамерявала да приключи с проверката на електронните медии до 2-3 месеца, а след това да продължи проверката с печатните.
В комисията са притеснени, че при това положение още по-трудно ще направят проверката, записана в законова поправка, според която трябва да се проверят за агентурно минало не само настоящи, но и бивши вече журналисти. Според изменението, одобрено от няколко парламентарни комисии, ще бъдат проверявани банкери, синдикални лидери, ръководители на религиозни общности, синдици, главни редактори, водещи журналисти, партийни ръководители, които са извършвали тези дейности и преди 2007 г. Сега законът прави разграничение -проверяват се за досиета всички хора, заемали или заемащи публична длъжността след 1989 г., а при публичните дейности проверката е само за заемащите такъв пост след влизането на закона в сила - края на 2006 г.
От всички проверени хора на ръководни постове най-висок процент на агенти на бившите служби има в медиите, заявиха от комисията . Екатерина Бончева дори спомена, че процентът ще е около 30. Румен Борисов, член на комисията, каза пред 6ТВ, че Първо главно управление е имало най-сериозно влияние в БНТ, докато военното разузнаване (РУМ-НО) пък е било по-силно застъпено в БТА. „От появилата се документация в БТА повече са служителите на Разузнавателното управление към армията. Те са били на щат в БТА под прикритие, а отивайки в служебна командировка в чужбина са получавали задача и от разузнавателното управление, което ги контролира", обясни системата той.
събота, 11 октомври 2008 04:54:05

Няма коментари: