събота, 11 октомври 2008 г.

На крачка от монопола

Капитал - 62 стр.
На крачка от монопола

Весислава АНТОНОВА

От няколко години две компании водят непримирима борба за лидерство при кабелните оператори в България - "Евроком кабел мениджмънт България" и "Кейбълтел". Трудно е да се каже коя от тях е по-голяма, защото няма достоверни данни, които да измерват размера на този пазар и броя на абонатите. Всъщност всичко това вече няма особено значение, защото двата най-големи играча на пазара на кабелните оператори се обединиха. За предстоящото сливане се знае отдавна и през последната година не са липсвали поводи "Евроком" и "Кейбълтел" да съгласуват бизнес практиките си по един или друг въпрос. Беше останало едно-единствено препятствие, преди сделката да стане факт. Одобрение от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
През изминалата седмица сливането получи зелена светлина. След повече от два месеца проучване антитръстовата комисия реши, че няма препятствия дружествата да се обединят и че сделката между двете компании "няма да засегне обществения интерес и от нея няма да настъпят значителни или трудно определими вреди", както пише в официалното становище на КЗК. Регулаторът даде съгласието си за концентрацията, уточнявайки изрично, че новият играч ще има господстващо положение на пазара на платена телевизия. От комисията напомнят също така, че не преследват монопола по принцип, а само когато има злоупотреба с него. Регулаторът очаква сделката между "Евроком" и "Кейбълтел" да засегне три пазара - на платена телевизия, на достъп до интернет и на фиксирана телефония, като ще се отрази добре на последните два. Въпреки това антитръстовият орган не поставя допълнителни условия пред компаниите за сключване на сделката, както очакваха останалите компании на пазара.
Купувач по настоящата сделка е регистрираната в Холандия FN Cable Cooperatief, която контролира FN Cable Holdings B.V (дъщерно дружество на инвестиционния фонд Warbuug pincus), собственик на "Евроком кабел МБ". По думите на шефа на борда на "Евроком" Петьо Стайков обединените компании държат една четвърт от пазара на платената телевизия в България. Той обаче не оповести нито цената на сделката, нито какъв ще бъде общият брой абонати, които новосформираният кабелен оператор ще има.
По силата на сделката инвестиционният фонд Warburg Pincus, който е собственик на "Евроком кабел", придобива 100% от акциите на "Кейбълтел", съобщи преди време за "Капитал" Ищван Полони, главен стратегически директор на FN Cable Holdings. "Сделката е най-голямата и скъпа в сектора, но размерът й не може да бъде сравнен с придобиването на "Нова тв" от MTG например", коментира члена на борда на "Евроком" Петьо Стайков. Купувачът не съобщава също така и какви ще са структурните и персоналните промени, които ще настъпят в резултат на сливането. "Не мога да коментирам дали след сделката ще има една компания, с едно име и единен мениджмънт. Има срок решението на КЗК да влезе в сила, но на практика с него не се извършва интеграцията на фирмите. Това е дълъг процес", обясни Стайков. Според него обединението на бизнесите може да продължи между 6 месеца и две години.
Брожение в сектора
Участници на пазара на платена телевизия, интернет и телефония изказаха притеснение от сделката. Сдружението на малките кабелни оператори "ТВ Клуб 2000" алармира пред КЗК, че след обединението "Евроком" и "Кейбълтел" ще бъдат монополист при платената телевизия с над 80% пазарен дял. Според БТК пък това ще е мегаструктура с над 35%. Представители на бившия държавен телеком смятат, че сделката ще засегне и пазара на фиксирана телефония. "Сделката прави видим стремежа на "Евроком" да обхване всички далекосъобщителни дейности чрез каскадна система от дъщерни дружества и дялови участия в оператори", гласи официалното становище на БТК.
Според мениджмънта на новосъздадената кабелна компания "Нет1" (доставчик на интернет и разпространение на телевизионни програми) "планираната концентрация ще засегне основно пазарите по разпределение на телевизионни програми по кабелен път и достъп до интернет". "В момента според нас общият пазарен дял на концентриращите се дружества по предоставяне услугата "платена телевизия", разпространявана по кабелен път, на територията на София достига близо 80% от общия брой абонати на тази услуга", коментираха от дружеството. В официалната си позиция представителите на "Нет1" обясняват още, че в резултат на придобитото господстващо положение може да се направи предположение, че "ще възникне реална възможност за концентриращите се дружества да определят и влияят пряко върху определянето на ценовите равнища, технологичния достъп до абонатите и всички останали пазарни условия при предоставянето на услугите "платена телевизия" и "достъп до интернет", като по този начин увреждат интересите и правата не само на своите конкуренти, но и на потребителите".
Подобни са позициите на повечето конкурентни дружества на "Кейбълтел" и "Евроком кабел", към които антитръстовата комисия се обърнала за коментар по сделката. В този доклад на КЗК потърсените становища са значително повече от друг път - поне 17 на брой. "Подобна концентрация би била опасна без ограничителни мерки", коментира ген. секретар на БТК Михаела Калайджиева. От националното сдружение на малки и средни кабелни оператори "ТВ Клуб 2000" също са на мнение, че предстоящата сделка "ще наруши конкурентните условия на пазарите, на които членовете му осъществяват дейност". Според собствениците на телевизиите от групата на "Диема" - "Диема вижън", чиято дейност има косвено отношение към сделката, "увеличаването на пазарната сила на купувача ще окаже общо негативно въздействие върху съответните пазари, включително върху интересите на потребителите".
Целта на концентрацията
"Икономическата цел на концентрацията и очакваните положителни ефекти са свързани с инвестиционната философия на Warburg Pincus и дружествата от неговата група", коментират пък от "Евроком". Намерението на Warburg Pincus е да подкрепи и да ускори развитието на мрежите и услугите на "Кейбълтел". Според купувача комбинирането на съществуващата инфраструктура на ЕКМБ и неговите дъщерни дружества с мрежата на "Кейбълтел" и "Виком България" ще добави стойност за потребителите, като създаде алтернативна фиксирана телефонна мрежа, която да има достатъчен обхват и покритие, за да може да се конкурира с господстващия доставчик на фиксирани гласови услуги - БТК. Чрез осигуряването на значителни инвестиции, които понастоящем са нужни както на ЕКМБ, така и на "Кейбълтел", Warburg Pincus ще има възможност да модернизира мрежите на двата оператора. И Петьо Стайков, и главният изпълнителен директор на "Кейбълтел" Димитър Радев обаче са на мнение, че световната финансова криза ще се отрази негативно на сливането между двете дружества. "Знаете, че плащанията се извършват по кредитни линии от банките и има реален риск условията по тези линии да се затегнат", каза Радев. Според Стайков кризата по-скоро "ще забави инвестиционните проекти на дружествата и ще се отрази на оборотните капитали на компаниите".
събота, 11 октомври 2008 04:15:47

Няма коментари: