петък, 10 октомври 2008 г.

Най-големият PR институт в Европа връчва дипломи у нас

Кеш - 59 стр.
Най-големият PR институт в Европа връчва дипломи у насНа церемония в зала „Академия" в София на 12 октомври ще бъдат връчени дипломите на успешно завършилите студенти от първи и втори випуск на Английския инситут за Пъблик Рилейшънс - Chartered Institute of Public Relations (CIPR). C над 9000 членове CIPR е най-големият Институт no PR в Европа. Акредитиран център на института в София е Apeiron Academy, която от 2006 г. дава възможност на български специалисти no PR да се обучават в следдипломни квалификационни програми - за придобиване на CIPR Advanced Certificate (Сертификат за напреднали на CIPR) и на CIPR Diploma (Диплома на CIPR). През 2008-2009 г. в програмите на CIPR в Акредитирания център в София ще се обучават 10 студенти - представители на български и чуждестранни компании. Обучението и по двете програми е с продължителност една учебна година и се води на английски език. То е предназначено за работещи специалисти или дипломирани студенти в областта на ПР. Преподаватели са утвърдени PR практици от Великобритания и сертифицирани лектори на CIPR. С церемонията в неделя официално ще бъде открита и новата учебна година на Apeiron Academy.

петък, 10 октомври 2008 04:16:29

Няма коментари: