сряда, 11 март 2009 г.

България остава без ефирна телевизия

Класа - 11 стр.
България остава без ефирна телевизияБългария може да остане без ефирна телевизия. Предупреждението е на най-голямата неправителствена медийна организация у нас АБРО (Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори). Поводът е влизането вчера 8 сила на измененията на Закона за електронните съобщения. Те, заедно с промените в Закона за радиото и телевизията, поставят основите на нормативната уредба, свързана с преминаването от аналогово към цифрово телевизионно излъчване.
"Въпреки положените усилия от страна на АБЮ и изложените разумни аргументи, основани на богатата европейска практика, се прие законодателство, което вместо да осигури плавен преход от аналогово към цифрово тв излъчване, създава реална опасност от следващата година населението да бъде лишено от възможността да получава ефирна телевизия", пише в становището на организацията.
В него се казва още, че съгласно приетите текстове, държавата спира аналоговото излъчване на тв сигнали, без да е взела необходимите мерки за достатъчно развитие на цифровите мрежи, така че да е гарантирала възможността цифровият сигнал да достига и бъде приеман от значителна част от населението. Практиката в страните - членки от ЕС показва, че аналоговите телевизии се спират само ако на 95% от населението е осигурено приемането на цифрови сигнали. Опасността големи части от населението да останат без никакъв телевизионен сигнал нарушава основни конституционни права на българските граждани да бъдат информирани и да разпространяват мнението си свободно.
"Ако целта на закона е била да осигури плурализъм чрез стимулиране на допълнителна конкуренция, то тя не е постигната. Получава се точно обратното - ограничава се достъпът на българските граждани до безплатната ефирна телевизия, която е техен основен способ за информираност", категоричен е изпълнителният директор на АБЮ Гриша Камбуров. Според него особено страшно е това да се случи през XXI век в страна - членка на Европейския съюз, негативните последици от което сериозно ще разклатят дълго градените демократични устои на обществото.

Няма коментари: