четвъртък, 12 март 2009 г.

Microsoft откри център за иновации в ТУ

Класа - 22 стр.
Microsoft откри център за иновации в ТУЦентър за иновации, който е съвместен проект на Microsoft- България и Технически университет-София, отвори врати вчера, в рамките на Деня на иновациите, който се провежда от Microsoft-България за трета поредна година. В центъра ще се провеждат лабораторни упражнения и обучения, както и повишаване квалификацията на преподавателите. В него те ще имат възможност да разработват проекти, базирани на най-новите платформи и технологии на Microsoft. Същевременно от Microsoft обявиха и старта на глобалната програма Microsoft BizSpark за България. Целта й е подпомагането на стартиращи технологични компании. Включването в програмата е безплатно, а членството в нея продължава 3 години. През този период компаниите, участващи в програмата, имат достъп до софтуерни решения и платформи, техническа поддръжка, осигурена от компанията, осигуряване на публичност и осъществяване на контакт с потенциални партньори, клиенти и инвеститори. При прекратяване на членството в програмата или след изтичане на тригодишния период компаниите заплашат еднократна такса от $100. Присъстващите на Деня на иновациите се запознаха и с възможностите за подпомагане на технологични проекти и стартиране на собствен бизнес с финансиране от европейски фондове.

Няма коментари: