събота, 14 март 2009 г.

ПР във време на криза

Поглед - 17 стр.
ПР във време на кризаного книги са изписани за ПР в кризисни ситуации, но всички те засягат проблемите за управление на компанията, когато тя е в криза. Днес повечето компании у нас говорят за криза, но кризата е криза, която не зависи от тях. Кризата идва отвън и оказва влияние на компаниите на българския пазар.
И както гласят хиляди мъдрости, кризата е полезна за всяка индустрия и компания. Защо? Защото по време на криза се мобилизират силите и се търсят нови решения и подходи, за които иначе, когато всичко върви по мед и масло, няма време.
Кризата ще се отрази и по друг начин на ПР - ще се съсредоточат усилията върху наистина ефективните проекти и кампании, тези, които помагат на организациите да постигат своите бизнес цели, а не които просто й осигуряват присъствие в медийното пространство. Защото е много хубаво да се пише и говори за теб, да влагаш средства и енергия това да се случи, но когато няма ефект от това, започваш да се чудиш защо го правиш. Е, сега в тези смутни времена, когато не знаем защо правим нещо иначе казано, когато нямаме очакваната възвръщаемост от вложените средства, просто няма да го правим. За разлика от рекламата, която може да се спре (но не е препоръчително), която може да ползва клипа от миналата година, ПР не може да бъде ползван многократно. Трябват нови идеи, адекватни на настоящата ситуация. Тук се крие и опитимизмът на хората в индустрията, че в кризата ПР няма да загуби позиции и бюджети. И в това има много логика. Ако искате хората да знаят какво правите, вие трябва да ги информирате. Не може да извадите съобщението за медиите от миналата година и да го пуснете. Трябва ви ново. А и не можете да спрете да комуникирате, а комуникирате ли, някой трябва да управлява тези комуникации и това е ПР. Така че кризата си е криза, но без ПР не може да мине дори и кризата.
Кризата обаче ще направи така, че клишетата да се променят. Това е и красотата на кризата - показва ни, че старите техники трябва да се попроменят, за да могат да постигат предишните резултати. Клишетата не вършат работа в кризисна ситуация, защото тя променя статуквото. Говори се, че за всеки човек има само три мотивиращи фактора - страх, дълг и любов. Но когато човек се страхува, търси информация как да се справи с проблема. И тук идва връзката между страха и ПР. Страхът не може да бъде движеща сила в ПР, но ПР трябва да се погрижи хората, да получат точна, вярна, навременна и адекватна информация, така че да се справят със страха си. Липсата на информация поражда усещане за страх, несигурност и слухове, от които нито една организация няма полза.

Няма коментари: