четвъртък, 12 март 2009 г.

Мениджмънт по време на криза

Дневник - 2 стр.
Мениджмънт по време на криза

Никола ГЕОРГИЕВ, Татяна ПУНЧЕВА

Има един лесен начин за справяне с кризата - компаниите да спрат да работят, с което икономиката ще изчезне, а с нея и кризата. Разбира се, шегуваме се. Истината е, че дори в условията на криза повечето фирми няма да спрат да работят, а техните мениджъри - да ги управляват. В подобни трудни времена обаче ролята на управлението става все по-важна. Бъдете проактивни Компаниите трябва да са проактивни, а не реактивни на кризата. С тези думи Ян ван дер Оорд, съдружник и вицепрезидент на консултантската компания A.T. Kearney, очерта основната стратегия, която трябва да се прилага. Оорд представи във вторник вечерта на мениджъри на български компании няколко съвета, които да им помогнат да преодолеят по-лесно икономическата буря. Навременната и точна реакция от страна на корпорациите може сериозно да подобри показателите на компанията, но не и да предотврати ефектите от кризата върху нейното представяне, допълни той. В момента повечето български компании са реактивни, което означава, че се оставят на течението, чакайки последния момент за действие, смята Оорд. Правилният проактивен подход включва на първо място планиране на възможните сценарии за развитие на бизнеса предвид пазарната конюнктура и ясната им комуникация с инвеститорите и кредиторите, посочи консултантът. Според Оорд адекватната оценка може значително да помогне на компаниите да се възползват и от изникващите заради кризата възможности. Важен момент се явява преструктурирането и рефинансирането на задълженията. Преструктурирането на дълга изисква парични средства, но за целта могат да се потърсят и партньори в лицето на дялови инвеститори, които вече имат желание да инвестират дори срещу миноритар-но участие, смята Оорд. Ако преди една година всички оценки на компании и активи бяха силно завишени, те вече се нормализират и дори са сравнително атрактивни, допълни той. Какво мислят българските мениджъри Голяма част от тези препоръки под една ли друга форма вече се прилагат от българските мениджъри, стана ясно от дискусията след презен-тацията на консултантите от A.T. Kearney. Според Огнян Траянов, президент на „ТехноЛо-гика“, преструктурирането на всяка компания е задължително по време на криза. По думите му изграждането на „екосистема от партньори“, подобряване на събираемостта на вземанията, управлението на риска и диверсификацията на рисковете са от съществено значение за ограничаване на ефектите на кризата. Някои компании пък се справят с кризата чрез фокусирането върху нови ниши. Според Андреас Майерхофер, главен директор маркетинг към „Мобилтел“, осигуряването на нови приходи чрез навлизането на нови пазарни ниши са ключови в момента. Преодоляването на проблемите с падащите обороти и печалби и с наличието на оборотни средства зависи изцяло от комплексния подход на мениджърите, коментира за „Дневник“ Мартин Паев, финансов аналитик (CFA) и управител на българската консултантска компания „Сортис инвест“. Сега е моментът компаниите да се вгледат навътре в себе си, обратно на досегашната практика на разширяване на позиции и пазари, смята Паев. Според него това обаче не трябва да засенчва стратегическото мислене, за да не се изпуснат перспективни ниши за развитие и огромните възможности за консолидация, които ще се отворят с кризата. Трябва да се търси и баланс между дейности, генериращи високи приходи, но ниска печалба, и такива с много висока рентабилност, но с ниски обороти. „Мениджърите са наясно, че при нужда могат да се разделят с част от бизнеса си чрез продажба, ликвидация или пренасочване на средства. Продажбата на активи и дейности обаче много от тях по-скоро възприемат като последния възможен вариант за оптими-зация“, поясни Паев. Оптимизацията на финансовите потоци също е ключова, но достъпът до средства вече зависи не само от кого ще бъдат потърсени те, но и как, смята Паев. „Ясно структурирана стратегия и план за развитие, с конкретни мерки за работа в условията на криза, както и добрият мениджмънт могат да спечелят скептичните в момента банки и инвести-тори“, каза той.
***
Ян ван дер Оорд, съдружник и вицепрезидент н„аП Aр.Tо.а Kк eтaиrnвeнyи:ят
подход включва планиране на възможните сценарии и ясната им комуникация с инвеститорите и кредиторите. “
***
13 съвета на AT Kearney за оцеляване в икономическата буря
1. Използвайте находчиво разходите за маркетинг - работете съвместно с рекламната си агенция.
2. Нарушете класическите правила за ценообразуване -насочете се към пазарни сегменти, на които търсенете няма да се намали и има перспектива да се повишават цените.
3. Подходете творчески към взаимоотношенията с клиентите - привлечете такива с висок потенциал. верига за създаване на стойност.
5. Рационализирайте изследователската"и развойната" дейност, без да задушавате иновациите - променете обхвата на изследователските и развойните проекти, без това да засегне растежа и бъдещата рентабилност.
6. Намалете дирек"тните разходи за доставчиците да участват в открити и прозрачни анализи, което може да доведе до намаляване на общата цена. нуждите и елиминирайте излишната консумация.
8"Подходете безпощадно към производството - отговорете си на въпросите: Използваме ли правилните методи за производство? Трябва ли да го консолидираме? Можем ли да го прехвърлим в страни с по-ниски разходи? Трябва ли изобщо да останем в този бизнес?
9. Избягвайте ефекта на доминото при намаляването на административните и общи разходи - разработете стратегия за аутсорсинг; търсете агресивно нови доставчици; преструктурирайте и обединявайте.
10. Отключете хиляди (милиони!) левове от паричния поток -чрез подобряване на организацията компаните могат да освободят повече парични средства за растеж и инвестиции.
11. Проектирайте балансирана организация - работете по-находчиво, по-евтино и в по-големи мащаби. да се подобри резултатът на вашия бизнес.
13. Бъдете"находчиви, схватливи"и бързи - комбинацията от нови стратегически очаквания и оперативна сила ще определят кои ще са печелившите и кои - губещите.

Няма коментари: