вторник, 29 април 2008 г.

Три сценария за „Дума", само един спасителен

24 Часа - 12 стр.
Три сценария за „Дума", само един спасителен
Юрий БОРИСОВ*

Той предполага издател, обвързан с ценностите и политиките на БСП МАЛКО преди Великден в редакционен коментар ръководството на в. "Дума" обяви, че вестникът ще излиза в намален обем, а от 27 април до 6 май няма да излиза. "По технически причини." "Техническата" причина е, че издателят не желае повече да губи пари от издаването на вестника. Какви са мотивите му - бизнесменски или неудовлетвореност от степента на ангажираност на ръководството на БСП с проблемите на вестника, не е толкова важно. В такъв момент социалистите просто трябва да благодарят на г-н Манджуков, че през 2001 г. възкреси един убит вестник и че в продължение на 7 г. положи вероятно не елементарни усилия за да поддържа неговия живот. Като човек, който отдавна влезе в политиката благодарение на "Дума" и след това с нейна помощ излезе от тази политика, не мога да остана безразличен пред вероятността "Дума" отново да умре. След анонса на "техническите" трудности пред ръководството на БСП има три пътя. Първият е вестникът да бъде оставен да издъхне, този път завинаги. В годините, когато БСП можеше да се разпадне или да бъде забранена, "Дума" изигра животоспасяваща роля. Как, кога и защо знаят онези, които са виждали как само споменаването на името Продев изправяше на крака препълнени салони и конгресни зали. Днес БСП е със ста- билни жизнени функции и бившият "лекар" е излишен. Той може да бъде положен в музея на силната публицистика. Неговите верни читатели бързо, макар и не без носталгия, ще му намерят заместител. Вестници бол - и леви, и националистически, и всенародни, и "независими". Политиците на БСП ще загубят ли? Едва ли. Когато имат да кажат нещо, не е трудно да намерят високотиражна трибуна. Вторият път е БСП да намери благодарен на правителството бизнесмен, който да осигури някакво съществуване на "Дума". Сега не е 2001 г. и сигурно лесно ще се намери благодетел. Последният ще назначи някои за главен редактор. Може да назначи, а може и да не назначи кореспонденти, без които вестникът е преписвач и интерпретатор на електронните издания. Ще настоява, а може и да не настоява за истинска връзка и сътрудничество с ръководството на БСП. Вестникът ще бъде "независим" (от кого и от какво?), като се прави на сляп за безспорния факт, че в общественото съзнание "Дума" е неразривно свързана с БСП. Третият път е далеч от прагматизма, разбиран като рационален отклик на маловажен проблем. Той предполага да бъде намерен издател (или издатели), който има не само финансови възможности, но и трайна, доказана обвързаност с идеите, ценностите, политиките и емоциите на БСП. Без тази връзка "Дума" може да бъде временно спасена, но няма шансове да се окаже нещо повече от брошка на ревера на БСП. Няма шансове да се амбицира политически и граждански. Такава амбиция, способна да събуди обществен интерес може да съществува само чрез и благодарение на амбициите на главния редактор. Не случайно се твърди, че всеки вестник прилича на главния си редактор. Споменавам го чак при третия вариант, защото при първия той не съществува, а при втория е без значение. И моля да бъде простена нетактичността ми, но не мога да премълча мисълта за качества, без някои от които всякакви упражнения с вестника ще са ритуални - политическата страст и публицистичната виртуозност на Велислава Дърева и Иво Атанасов, колосалната енергия и комуникативност на Иван Гранитски, респектиращият опит и професионализъм на Тодор Коруев и Велиана Христова. За да бъда съвършен в своята нетактичност, се изкушавам да спомена още една комбинация - политическата солидност и журналистическите умения на Ивелин Николов. Кое ще надделее - прагматизмът или амбицията, граничеща с идеализъм, предстои да разберем. * Авторът е член на ВС на БСП.
вторник, 29 април 2008 02:32:25

Няма коментари: