вторник, 29 април 2008 г.

Теодора Коларова, PR директор на "Вu+О" - България: На пазара влязоха нови играчи, конкуренцията се засили

Дневник - 16 стр.
Теодора Коларова, PR директор на "Вu+О" - България: На пазара влязоха нови играчи, конкуренцията се засили


На какво се дължи фактът, че 2007 г. беше отчетена като особено успешна за PR сектора в световен мащаб, включително и за България? - Със сигурност нарасналото търсене на PR съветници означава осъзнаване на стратегическата роля на връзките с обществеността в създаването на отношения, а всеки бизнес днес се гради на работещи взаимоотношения. За България фактор са инвестициите отвън - през 2007 г. влязоха нови играчи на пазара, а и конкуренцията в най-динамичните сектори се засили. Тези процеси предполагат активно общуване с аудиториите - за да се изгради и запази доверие, което да провокира лоялност към компанията или марката. Om кои сектори идват най-големите приходи за PR? - Най-големите клиенти са от най-бързоразвиващите се сектори, което е съвсем логично. Това са телекомуникации, банки и финанси, здравеопазване и бързооборотни стоки. Има ли сфери от бизнеса, които въобще не използват услугите на PR специалисти? - Прави впечатление, че строителната индустрия, която процъфтява в България, почти не инвестира в PR техники на представяне. Вероятно повечето от тези компании са съсредоточени единствено в основния си бизнес и не разпознават ползата от създаване на връзка с аудиторията. Може ли да се сравни нивото на българските PR специалисти със световните тенденции? - Винаги съм смятала PR за умение, което в голяма степен е обусловено от средата - културна, социална, политическа. Ако рекламата си служи с по-универсални изразни средства, то ние говорим на езика на деня, който е конкретен и актуален. PR е любопитство, разбиране на медиите и добри идеи, които да минават „под радара" им. А мисля, че такива идеи има и по света, и в България - и го доказват успешните кампании, които познаваме.
вторник, 29 април 2008 02:51:55

Няма коментари: