вторник, 29 април 2008 г.

Мирослава Костадинова, управител за България на Cook Communications: Стратегическият PR вече навлиза и в България

Пари - 26 стр.
Мирослава Костадинова, управител за България на Cook Communications: Стратегическият PR вече навлиза и в България
Боряна НИКОЛАЕВА

Една от основните цели на PR е да изгражда имидж, да създава доверие сред аудиторията. Необходимото условие PR агенцията да може да изгради такъв имидж е познаването на клиента в детайли. Ето защо ние сме запознати подробно с дейността и философията на нашите клиенти. Това ни дава възможност да бъдем максимално ефективни във формулирането и канализирането на посланията към аудиторията, коментира за Пари Мирослава Костадинова, мениджър на Cook Communications за България. Рекламата и PR вървят ръка за ръка, но има ситуации, при които използването на едно от двете е препоръчително. Ако една компания е нова и тепърва навлиза на чужд пазар, тя постепенно трябва да създава контакти и да изгражда имиджа си. Тогава е по-добре да се ползват услугите на PR. От друга страна, всяка голяма компания, която предлага продукт и е пряко ориентирана към масовия потребител, предпочита рекламата. Реклама или PR Предимства и недостатъци имат както рекламата, така и PR. На първо място може да се отбележи, че PR изисква много добри дългосрочни контакти с медиите, сериозни възможности за комуникация и не на последно място журналистически умения. За изграждането на една рекламна кампания най-важно е да се намери вярното послание, то да се представи по достъпен и лесен за възприемане начин, смята Мирослава Костадинова. Едно от най-важните неща при създаването на реклама е умението тя да се визуализира по възможно най-атрактивния начин. В България все още рекламата е предпочитана пред PR, защото при нея има по-бърза възвръщаемост на вложените средства. Това обаче бавно ще се промени, защото компаниите с дълготрайни интереси на българския пазар ще трябва да се грижат за цялостния си имидж в дългосрочен план. PR в България е все още тактически, т.е. свежда се главно до това да се разпространяват съобщения до медиите например. Планирането се ограничава до PR събития, които се случват еднократно или най-много няколко пъти в годината. Все повече ще навлиза т.нар. стратегически PR, който е свързан с дългосрочното изграждане на публичния имидж на компанията. Той е неразделна част от развитието на всяка компания, защото е в пряка зависимост с имиджа, който тя ще има не само пред широката аудитория, но и пред потенциалните клиенти, а дори и пред конкуренцията. Международен PR Изграждането на мрежа от офиси на една PR компания в различни държави е голямо предимство, защото позволява бърза и лесна обмяна на информация и опит. Съществено предимство в работата на PR агенцията са ресурсите да покрива медии извън държавата, в която основно оперира. Cook Communications има офиси още в Румъния, Чехия и Унгария, от които покрива също Хърватия и Полша. Тази мрежа от офиси ни дава възможност да работим с медии в шест различни държави, което осигурява на клиентите ни предимството да имат аудитория в европейски мащаб, коментира Мирослава Костадинова. Онлайн PR Онлайн PR все повече се развива заради навлизането на новите социални медии, където огромен брой потребители буквално ежечасно обменят голямо количество информация, в това число мнения за продукти и услуги, от които са (или не са) доволни. Характерно за потребителите на форумите и блоговете е, че вярват един на друг. Ето защо уебпространството е изключително ценен инструмент за всяка PR агенция да разпространява, да търси или да споделя информация с максимално голям брой други потребители. Прогнози PR пазарът в България ще се развива тепърва заради навлизането на все повече нови чуждестранни компании. В това влагам и смисъл на професионално развитие, защото голяма част от хората, ангажирани в този сектор, нямат подходящо образование и опит за това. Успоредно с развиването на търсенето на PR услуги ще се подобри и качеството на предлагането, т.е. PR агенциите ще започнат все повече да предприемат стъпки на професионалното развитие на човешкия ресурс. *** Фирмена визитка - Cook Communications предоставя пълен пакет от PR и консултантски услуги, включващи планиране и изпълнение на PR стратегии, корпоративни и финансови комуникации, корпоративно представяне, медия мони-торинг, маркетингови комуникации и консултации, управление на събития, криейтив, пазарни проучвания и др. Компанията има разнообразни клиенти и доказан опит в предоставянето на комуникационни решения на фирми, ангажирани в мащабни сделки на глобал- ния пазар, участващи в сливания и придобивания, правителствени поръчки и приватизационни търгове. - Компанията е създадена в Прага, Чехия, през пролетта на 2003 г. През есента на същата година Cook Communications отвори свой офис в Будапеща, Унгария, през юни 2005 г. - в София, България, а през януари 2007 г. - в Букурещ, Румъния. Компанията развива дейността си в България, Хърва-тия, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. *** Клиенти -AAA ауто груп (AAA Auto Group) - най-големият продавач на употребявани автомобили в Централна европа с клонове в пет държави. - Грипен интернешънъл (Gripen International A.B.) - предлага на пазара многоцелевия изтребител Грипен, създаден от шведската компания СААБ. - Ар Пи Джи индъстрис (RPG Industries) - инвестиционна компания, фокусирана върху Централна и Източна европа. - ТелСорс (TelSource) -комуникационна компания, управлявана от Кей Пи ен (KPN), Холандия, и от шведската Суиском (Swisscom). - Правителството на Дубай - през есента на 2004 г. Cook Communications организира за дубайско-то Управление за туризъм и търговски маркетинг пътуващо бизнес изложение, минаващо през Будапеща, Прага и москва. - Бенсън оук (Benson Oak) - най-старата компания в областта на инвестиционното банкиране в Чехия и Словакия. - БАЕ Системс(BАе Systems) - световен лидер в разработването и доставката на високотехнологични системи за отбранителния сектор и за въздушното пространство. - ЕОС матрикс - водеща фирма за събиране на вземания в Югоизточна европа (България, Гърция, македония и Сърбия).
вторник, 29 април 2008 03:22:41

Няма коментари: