сряда, 20 август 2008 г.

Поколението на милениума

Дневник - 14 стр.
Поколението на милениума


Още в девети клас те си пишат домашните на лаптоп, ровят из интернет и копират цитати директно оттам. Срещат приятелите си във Facebook, пишат за себе си в MySpace и слушат музика на неразделния си iPod. Когато се виждат с приятели, обаждат се по мобилните телефони в последната минута и сменят мястото на срещата. Поколението на милениума има много имена и няма точна времева граница за тази генерация. Те са многобройни, родени в края на 70-те, през 80-те, 90-те години на миналия и през този век. Те са няколко десетки милиона и са два пъти повече от предходното поколение Х. Децата на милениума са един фактор, с който всеки ще се сблъсква оттук нататък. Те ще заемат постепенно работните места в компаниите, ще стават лекари, учители, космонавти. През 2010 г. половината от работните места ще бъдат заети от децата на милениума. И ако компаниите не са готови да ги посрещнат, биха имали сериозни затруднения. Очакванията и нагласите В свой доклад консултантската фирма в сферата на човешките ресурси „Хюит“, публикуван на страницата й в интернет, разглежда какви промени предстоят на пазара на труда през следващите години, имайки предвид какви кадри ще се включват в него. В материала се описват какви са спецификите на поколението на милениума, какви интереси има то и как компаниите трябва да се променят, за да намерят общ език с бъдещето. Поколението на милениума търси повече от всички останали нова работа, което още повече затруднява фирмите във времето на война за таланти. Повече от 32 на сто от новите служители непрекъснато се оглеждат за нова работа. При предишното поколение непрестанното търсене е характерно за една четвърт от работещите. По-младите идват на работа с различни очаквания и нагласи. Те искат да бъдат оценени, да бъдат вкарани в действие на момента, да бъдат възнаграждавани. Това вече е реално предизвикателство за компаниите. Познанието вече не зависи от годините. Може да си млад и да знаеш повече от собствените си родители, а какво остава от по-възрастните си колеги. Младежите се появяват с iPod, мобилни телефони и ровят из социални мрежи. Заниманията им не се числят към „всички глупости, с които децата в днешно време се занима-ват“. Те са от ключово значение в реалността, когато техническата грамотност и новите технологии добиват все по-голямо значение за бизнеса. Глобализацията и технологиите променят правилата на играта. Ако за нещо преди е било нужно да минат десетилетия, сега то се случва за месеци. За едно и също време сега може да се научат в пъти повече неща отпреди. „Добрите практики“ вече губят своя смисъл. Сега е важно да се намери ключът, който ще отвори вратата днес, а не който е бил използван в миналото. Предизвикателствата не спират дотук - те са десетки. И за да ги посрещнат, компаниите трябва да започнат да правят някои фундаментални промени. Как да се определя възнаграждението Интересите на новото поколение са все по-многостранни. Какво възнаграждение би впечатлило един финансов анализатор, програмист или човек, който работи в сферата на комуникциите и в същото време е част от малцинство, работи на второ място като доброволец или обича в свободното си време да скача с бънджи. Ясно е, че фиксираната заплата вече не може да играе ролята на мотивиращ фактор, та било и част от нея да се определя според индивидуалните способности и резултати на служителите. Компаниите трябва да се постараят да разберат какви са конкретните нужди на техните служители. Помислете какви възможности стоят пред вас. Някои могат да искат да изтеглят кредит за слънчева система за вкъщи. Други могат да искат да си купят хибридна кола или да получат отстъпка за магазина, от който могат да си купят оборудване за къмпинг. Нов вид работа Забравете за служебно място, на което всеки ден прилича на предходния, задълженията са ясно дефинирани, както и работното време. Такъв вид работа пътува към миналото. За поколението на ми-лениума работата трябва да отговаря на начина им на живот - интерактивен, с много контакти, динамичен. На тях много повече би им се харесала дейност, която е свързана с изпълнението на някакви проекти. Тази генерация иска сама да избира с кого да работи, в каква компания и дори в коя страна. Търсейки нови служители, компаниите трябва да представят на кандидатите с какви проекти биха се занимавали. Разбира се, изискването кандидатите да отговарят на определени условия и да имат нужната квалификация си остава валидно. И още нещо, което не бива да се забравя. Децата на милениума искат да виждат в своя работодател човек, който ги разбира и може да им осигури баланса между натоварената работа и възможността за почивка и забавление. Давай обратна връзка Децата на новия век искат да знаят във всеки един момент как се представят. Но без много анализи. Компаниите не трябва да чакат годишната атестация, за да им покажат къде успяват и къде се провалят. Схемата е проста - най-добрите мениджъри са тези, които наставляват децата на милениума, но същевременно ги оставят да бъдат достатъчно самостоятелни и да взимат сами решения. Свобода, отговорност и наблюдение отстрани е ключовият инструментариум, който може да накара младия човек да даде всичко от себе си.
сряда, 20 август 2008 04:17:08

Няма коментари: