вторник, 24 юни 2008 г.

„Гемиус" пусна информационен сайт

Дневник - 16 стр.
„Гемиус" пусна информационен сайт„Геллиус" - България, пусна информационен сайт wvwv.audience.bg, на който са публикувани основните количествени характеристики на аудиториите в едни от най-големите и популярни български сайтове. Най-важен елемент от информацията в сайта са обхватът (reach) на съответния сайт като процент от всички интернет потребители в българското онлайн пространство, както и броят на реалните потребители на всички изследвани сайтове. Информацията в www.audience.bg се основава на проучването gemiusAudience, което се приема за стандарт в онлайн пипълметрията на всички аналогични на българския онлайн пазари в Централна и Източна Европа.

вторник, 24 юни 2008 05:17:35

Няма коментари: