понеделник, 8 септември 2008 г.

Климентина Рашева: Бизнесът може да печели от грижата за природата

Капитал - кариери - 8 стр.
Климентина Рашева: Бизнесът може да печели от грижата за природатаДа се хванем за зелено ... в офиса Урок по екология Засади дърво - задръж талант Реклама
По съвместна инициатива на консултантската фирма "Денкщат" и сдружение "Горичка" от началото на 2008 г. за първи път в България се провежда обучение за бизнеса по екологични проблеми, устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност. До момента през курса са минали 43 мениджъри на минната компания "Каолин" и 11 ръководители, последвани от над 40 служители на медийната фирма "Нет Инфо.БГ". Обучението "Глобално корпоративно затопляне" представлява шестчасова презентация, след която в срок от два месеца всяка фирма трябва да представи идея за екологичен проект.
Г-жо Рашева, как дойде идеята за сътрудничество с "Горичка"?
Хората са чували за проблемите на околната среда от различни източници, но досега никой не им е казвал по-конкретно какво може да се направи за тяхното разрешаване. Единствено "Горичка" издаде книжката "Зелен офис" с основни стъпки, но те са по-скоро на индивидуално ниво. Ние в "Денкщат" отдавна имахме желание да започнем такъв проект за бизнеса. През януари т.г. "Горичка" дойде при нас с предложение за екообучения за фирмите. В сдружението имаха желанието, но не разполагаха с консултантски опит как да подходят към хората. Ние предложихме концепция за презентация, от "Горичка" дадоха други интересни идеи и в крайна сметка стигнахме до сегашния вид на обучението.
Кои са основните акценти в "Глобално корпоративно затопляне"?
Нашето обучение е насочено към бизнеса, защото за спасяване на природата най-много могат да помогнат организациите с власт и пари. Стремим се да насочим фирмите към точния начин на мислене за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие. Защото ангажиментът към околната среда е част от по-широкото понятие корпоративна социална отговорност.
Първата част от обучението сме нарекли "Лошите новини". В нея акцентираме върху връзката между човешката дейност и околната среда. Втората има за цел да разясни концепцията за устойчиво развитие и за корпоративна социална отговорност, как се прилага тя в компаниите и как помага за разрешаване на проблемите в природата. Представяме успешни световни практики и ги сравняваме с положението в България.
Профил
Климентина Рашева е управляващ партньор в консулантската фирма "Денкщат" - България, която е представител на една от най-големите компании за управление на околната среда в Централна и Източна Европа - Denkstatt GmbH. Рашева е завършила "Връзки с обществеността" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е работила в "Данон", в "М3 Communications group" и в "ПР медия". Преди да оглавят "Денкщат", Климентина Рашева и нейният съпруг Боян Рашев са били собственици на консултантска фирма "Грийн степ".
Курсът включва и практически занимания. Дискутираме и играем с участниците, за да им дадем идея къде се намира тяхната фирма и накъде могат да тръгнат. Тази част е различна за всяка организация, защото е насочена към специфичните проблеми и възможности в конкретния бизнес. Например на мениджърите в "Каолин" показахме кои са най-добрите практики в минната индустрия по света и какво е спечелил бизнесът от тях. Бизнесът в България погрешно смята социалната отговорност и в частност грижата за природата за допълнителен разход. Всъщност е точно обратното, защото един от нейните ефекти са добрите финансови резултати.
Имате ли предишен опит в организирането на такива обучения?
"Денкщат" развива подобна инициатива с община Виена, наречена "Екобизнес план Виена". Това са поредица от семинари, в които участват представители на различни компании. Те се провеждат веднъж месечно в продължение на една година. На тях се поставят определени екопроблеми, надграждат се идеи за решение и възможни действия. Проектът се финансира от общината и има за цел да създаде интерес към принципите на устойчивото развитие. Правим опити да предложим подобен проект за общината в София. Все още няма резултат, но съм сигурна, че един ден ще има.
Как реагират фирмите на вашата инициатива?
Най-голямото разочарование за мен е, че има неразбиране относно целите на обучението. Хората очакват директно да отидеш при тях и да им решиш проблемите. Но това не е еднократно действие, а дълъг процес. Изпълнителният директор на "Нет Инфо.БГ" Виктор Пенев например сподели, че е очаквал нещо много по-конкретно. Аз го помолих да си представи, че тежи 60 кг, а иска да стане 50, и го попитах какво ще направи. Той каза, че първо ще се качи на кантара, за да види откъде тръгва. В това действие аз като консултант нямам никакво участие. След това човек трябва да реши как да постъпи - един ще тренира, друг ще започне диета. Това, което аз мога да направя като консултант, е да предложа диета, подходяща за конкретния човек, или най-ефективните за него упражнения. Това е много индивидуално и комплексно. Аз не мога нито да кача човек на кантара, нито да отида да бягам с него в парка. В този смисъл обучението е конкретно дотолкова, доколкото ние стъпваме на прага на фирмата и поглеждаме вътре, за да насочим хората къде са техните проблеми и какви са вариантите за тяхното решаване.
Какви резултати очаквате да провокира обучението за бизнеса?
Най-важното е фирмата да измерва резултатите си. Едно е да кажеш, че си социално отговорен, друго е да можеш да го покажеш черно на бяло - колко вода си ползвал и какви екологични нововъведения имаш. Не очаквам от компаниите, преминали нашето обучение, веднага да решат всичките си проблеми. Като начало е достатъчно да се насочат към един и да приложат принципите, които сме им показали.
Как курсистите оценяват обучението "Глобално корпоративно затопляне"
Мениджърите от "Каолин" оценяват обучението "Глобално корпоративно затопляне" с добър 5 по шестобалната система. Препоръчват го и на други фирми не само в техния бизнес. Впрочем "Каолин" има директна финансова полза от въвеждането на стратегии за устойчиво развитие - фирмата изнася суровини за Австрия и чуждестранните клиенти търсят сертификати за устойчивост на продуктите. "Дори ако една компания не се интересува от самата кауза, за нея има полза да бъде отговорна, защото пазарът, на който продава, го изисква", посочва Йоанна Митова от "Горичка".
"Обучението беше вдъхновяващо и полезно. Беше подготвено с личен ентусиазъм и професионално отношение към конкретните проблеми", коментира Светлана Белчева, РR мениджър в "Нет Инфо. БГ". След участието си в курса на "Денкщат" и "Горичка" медийната компания вече развива проект за оптимално използване на хартия по време на работа, който включва използване на рециклирана хартия за копирна машина и принтер, също събиране и рециклиране на хартиени отпадъци. Фирмата разработва подобен план за оптимизация на използването на електроенергия и за разделно събиране и изхвърляне на отпадъците. Освен това "Нет Инфо.БГ" работи по инициатива за популяризиране на темата за екологична отговорност чрез информационните си продукти. Пример за това е екосекцията на netinfo.bg. "Надяваме се така да допринесем за създаването на природосъобразно самосъзнание у българина и дългосрочно да помогнем за едно по-екологично всекидневие", казва Белчева.

събота, 6 септември 2008 03:38:51

Няма коментари: