понеделник, 8 септември 2008 г.

Радиа и вестници губят аудитория, водещите телевизии - не

сп. Мениджър - 120 стр.
Радиа и вестници губят аудитория, водещите телевизии - не

Любомир АНГЕЛОВ, "Маркот ЛИНКС"

Лидерите запазват позициите си и през лятото
"МАРКЕТ ЛИНКС" е сред водещите български компании в областта на маркетинговите изследвания и комуникации. Агенцията предлага не само еднократни информационни услуги, но и цялостно обслужване - пазарни проучвания, консултации, изработване на маркетингова стратегия и план, мониторинг на телевизионна реклама. Извършваните услуги са в три основни направления - маркетингови, медийни и бизнес изследвания.
ДОКАЗАНО Е, че летните месеци оказват влияние върху картината на медийната консумация. Хубавото време и възможността за почивка и изкарване на свободното време извън дома променят навиците на аудиторията за няколко месеца. Въпреки че в повечето случаи летният сезон променя гледаемостта и слушаемостта в рамките на часовите интервали, той оказва влияние и на общия обем на аудиторията, която намалява. Резултатите от националното представително проучване* на медийната аудитория на агенция "Маркет ЛИНКС" показват, че началото на летния сезон оказа най-малко влияние на телевизионните лидери на пазара, които не губят зрителското внимание. Водещият по обем на аудиторията канал bTV запазва традиционно силните си позиции и не регистрира отлив през юни в сравнение с април както в национален мащаб, така и в София. "Нова ТВ" също запазва обема на среднодневната си аудитория в национален мащаб, а в столицата губи незначителен процент от твърдата си аудитория. Резултатите показват, че най-вероятно "Канал 1" е преодолял дългия кризисен период и въпреки два пъти по-ниските си резултати в сравнение с втория в класацията "Нова ТВ" държавната медия има значително предимство пред останалите конкуренти. Сред водещите тв канали най-значителна разлика в сравнение с април регистрира "Диема+". Излъчването на европейското първенство по футбол е повлияло положително на обема на аудиторията и в национален, и в софийски мащаб. За месец "Диема+" е увеличила среднодневния си обхват двойно. През изминалите години тв каналът се представяше на медийния пазар с променлив успех - силното начало на кабелната телевизия беше последвано от загуба на аудитория заради появата на нови кабелни канали. Въпреки това резултатите от изследвания през последната година показват сериозна заявка от страна на "Диема+" да се установи като една от най-гледаните телевизии. "фокс Лайф" и GTV са два кабелни телевизионни канала, които също натрупаха значителен обем на среднодневна аудитория, залагайки на филмова програма и сериали. Двете телевизии присъстват редовно в класацията на най-гледаните канали и са сред десетте с най-висок обем на зрителска аудитория както в страната, така и в столицата. Независимо че регистрират по-нисък обем на аудитория в сравнение с редица български телевизии, някои чужди канали, разпространявани в България, също имат значимо присъствие. Най-предпочитани от зрителите са тези чуждестранни канали, които имат научнопопулярна насоченост. Това са Discovery channel, National Geographic и Animal Planet. Други по-тясноформатни канали, които имат също място сред двайсетте най-гледани телевизии в страната, са филмово ориентираните НВО, Hallmark и AXN. Лятото има видимо по-изразено влияние на среднодневния обем на аудиторията на радиостанциите. Почти всички водещи станции както в страната, така и в София регистрират спад в среднодневния си обхват през юни в сравнение с април, но класацията за най-слушани радиа за този тримесечен период остава непроменена. Въпреки липсата на размествания за периода април - юни динамичният характер на радиопазара създава очаквания за предстоящи интересни промени в подредбата и все по-засилваща се конкуренция. Сериозните инвестиции на международните вериги, собственици на няколко български радиостанции, изострят допълнително борбата за слушателския интерес. Бързият преглед на списъка с радиа на отделните вериги показва, че те залагат основно на музикални станции - вероятно заради по-ниските инвестиции и по-бързата възвращаемост. Това поставя двете информационни радиа - "Хоризонт" и "Дарик", в по-благоприятна * Данните са от национално представително изследване на медийната аудитория, проведено от агенция „Маркет ЛИНКС" през месеците април и юни 2008 г. сред 2408 респонденти.
позиция както на ниво пряка конкуренция едно с друго, така и на ниво конкуренция с всички останали, различни по формат. Програма "Хоризонт" запазва стабилни лидерски позиции в национален мащаб и в София. "Дарик радио" също не променя реда си в класацията и заема трета позиция в страната и четвърта в София. Най-слушаната музикална станция в национален мащаб остава радио "Веселина". Разнообразният музикален профил на радиото привлича аудитория и запазва заеманото от около година второ място по обхват на дневната аудитория. Силните позиции на радиостанцията в страната не се запазват сред софийските радиослушатели. Изострената конкуренция на станциите в столицата и появата на някои нови конкурентни радиа постепенно изместиха "Веселина" в по-долни позиции. Въпреки съществените разлики в музикалния профил един от основните конкуренти на радио "Веселина" е "Радио 1". Все още "Радио 1" отстъпва по среднодневен обхват на "Веселина" сред слушателите в страната, но през последната година двете радиа се конкурират с променлив успех за вниманието на софийската аудитория. Както сред водещите радиа, така и сред водещите национални всекидневници се регистрира спад в среднодневната аудитория през юни в сравнение с април. Най-вероятно горещите летни месеци и стремежът към почивка да са насочили част от читателите или към по-развлекателни издания, или към друг тип забавления. Традиционно вестниците "Труд" и "24 часа" запазват водещите си позиции, следвани неотлъчно от "Стандарт". Още от създаването си вестник "Телеграф" също се включва активно в борбата за лидерски позиции - изданието има четвърта позиция след "Стандарт" в страната, но излиза на трета позиция в столицата. На фона на събитията около електронните медии ситуацията при печатните изглежда далеч по-спокойна и установена. Поне на този етап значими промени в предпочитанията на пресаудиторията не се очакват. Най-динамични размествания през последната година бяха регистрирани на пазара на радиостанции - големите международни вериги положиха и продължават да полагат последователни усилия, за да привлекат вниманието на радиослушателите. Осъществените по-купкопродажби на телевизионни канали и предстоящите други такива създават очаквания за динамизиране и на телевизионния пазар. Въпреки че тв аудиторията традиционно е по-консервативна от радиоаудиторията, заявките за големи инвестиции от страна на компаниите собственици и поставянето на високи цели са основание да се очакват съществени промени.
***
РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ Среднодневен обхват (или обем на аудиторията) - процент от изследваната съвкупност, който е: гледал даден тв канал поне 15 мин. дневно; чел дадено печатно издание за конкретния ден; слушал дадена радиостанция поне 15 минути дневно.

неделя, 7 септември 2008 05:08:34

Няма коментари: