четвъртък, 11 септември 2008 г.

Globul влага 400 хил. лв. в екостратегия

Монитор - 8 стр.
Globul влага 400 хил. лв. в екостратегия

Теодора ТОДОРОВА

Най-малко 400 хил. лв. ще вложи Globul за изпълнение на екостратегията си, чийто официален старт беше даден вчера. Програмата предвижда поредица от мерки с цел да се намали въздействието от дейността на компанията върху околната среда и се провежда в сътрудничество с Germanos и WWF.
С въпросната сума в 300 магазина на Globul и Germanos ще бъдат поставени контейнери, в които всеки може да изхвърли ненужни и повредени мобилни апарати, изхабени батерии, hands-free и зарядни устройства, кабели за данни и др. Впоследствие за сметка на Globul те ще бъдат рециклирани.
Вярваме, че с екостратегията ни ще можем да намалим вредното въздействие от нашата дейност върху околната среда по един модерен и отговорен начин, каза изпълнителният директор на компанията Харис Коцибос.
„Когато мобилният телефон е безвъзвратно повреден или морално остарял, не бива просто да се изхвърля на боклука. Материалите, от които са изградени мобилните телефони, се разграждат бавно и много потенциално опасни вещества проникват в околната среда. Нашата цел е да предотвратим това", каза маркетинг директорът на Globul Петя Стоянова.
Според резултатите от предварително проучване на Globul българите сменят GSM-a си средно на всеки 15 месеца, а откакто у нас се предлагат мобилни услуги, всеки е сменил средно по 4 апарата.
Когато пристъпите към изхвърляне на апарата си, първо трябва да свалите батерията му. Тя се поставя отделно от него в контейнера, обясни Анатоли Георгиев, мениджър продажби в Germanos. Също така предварително трябва да сте извадили SIM картата и да сте изтрили всички лични файлове от GSM-a.
***
Текст под снимка
Изпълнителният директор на Globul Харис Коцибос (вляво), маркетинг директорът Петя Стоянова и мениджърът продажби в Germanos Анатоли Георгиев демонстрират как става изхвърлянето на ненужните телефони за рециклиране.

четвъртък, 11 септември 2008 04:51:08

Няма коментари: