вторник, 9 септември 2008 г.

Източна Европа изостава от инвестиции в интернет

Дневник - 15 стр.
Източна Европа изостава от инвестиции в интернетСъотношенията при разпределението на рекламните бюджети се променят много бързо, като интернет и външната реклама все повече изяждат от инвестициите в печата. Това коментира по време на фестивала Стюарт Никълсън от „Зенитоптимедия“, който беше специален лектор на форума. Той представи данни, според които в Централна и Източна Европа все още най-голям дял се пада на рекламата в телевизията - 53%. В глобален мащаб 8.1% от рекламните бюджети се инвестират в интернет, а на новите пазари в Европа този дял е едва 2.5%. При самите медии се наблюдава явление, което Никълсън нарече мутация. Според него всички медии ще станат дигитални, като се забелязва тенденция на взаимозаменяемост на медиите.

вторник, 9 септември 2008 02:59:03

Няма коментари: