петък, 12 декември 2008 г.

Съдът реши: Без шпиони в слушалката

Новинар - 2 стр.
Съдът реши: Без шпиони в слушалката

Велислава ПАНОВА

МВР вече няма да има право да следи с кого си говорите по мобилния телефон или на кого пращате SMS. Това стана, след като петчленен състав на Върховния административен съд отмени решението на тричленен състав на ВАС вчера. Съдът отмени чл. 5 от атакуваната наредба 40 на МВР и ДАИТС.
Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник” и в отменената част влиза в сила от деня на обнародването. Според наредбата за нуждите на оперативно-издирвателната дейност предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, осигуряват на дирекция „Оперативно-техническа информация” при МВР пасивен технически достъп чрез компютърен терминал до съхраняваните от тях данни.
Наредбата противоречи на правото на всеки гражданин на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция, а намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима.
Съдът е категоричен, че националните правни норми следва да съблюдават това правило и да въвеждат разбираеми и ясно формулирани основания както за достъпа до данни от личния живот на гражданите, така и за процедурата за тяхното получаване.
Много съм доволен от решението, коментира за "Новинар" адвокат Александър Кашъмов от Фондация "Програма достъп до информация". Той обясни, че сега предстои да се реши какво ще даде гаранция на хората, че те няма наистина да бъдат следени и техните лични разговори няма да бъдат шпионирани.
Това може да стане само ако техниката, ползвана до сега, се унищожи, заяви още Кашъмов. Всеки, който смята, че е бил обект на следене, може да се обърне към съда и да поиска да се разсекрети информацията, събирана за него.
Магистратите приеха, че нормата не поставя никакви ограничения по отношение данните, до които се разрешава достъпът чрез компютърен терминал, а изразът „за нуждите на оперативно-издирвателната дейност” е много общ и не дава гаранции, че личният живот на гражданите е неприкосновен.
Наредбата бе издадена от бившия вътрешен министър Румен Петков и председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения Пламен Вачков и на практика даваше възможност за тотално следене на Интернет трафика и телефонните разговори.
Очаква се догодина да влезе в сила друга наредба, според която службите ще имат достъп до електронните пощи на хората и до SKYPE и ICQ. Ако и това решение бъде атакувано в съда, след влизането му в сила ще остане само задължението на Интернет доставчиците и на мобилните оператори да пазят данните в срок от една година, но без да ги предоставят на МВР.

Няма коментари: