неделя, 8 юни 2008 г.

Управление чрез обещания

сп. Мениджър - 90 стр.
Управление чрез обещанияУспехът на лидерите се измерва и с броя на поетите и изпълнени ангажименти
НАЙ-ЛЕСНО СЕ ДАВАТ обещания и най-бързо се забравят. Ако подобен дух цари във вашата фирма, уверяваме ви, не ви очаква добро бъдеще. Ние сме убедени, че има много важни механизми, които функционират точно на базата на обещанията - наричаме ги управление чрез обещания.
За един изследовател във фармацевтична компания големият успех е в създаването на ново лекарство, разработвано в продължение на десетилетия. В същото време шефът на търговския отдел едва ли много се интересува от нещо повече от числата през следващото тримесечие. Двамата сякаш са на различни планети. Но когато са поели обещания, свързани със стратегията на компанията, разстоянията между тях могат значително да се стопят. И тук много важната част за изграждане на единния дух на компанията са посланията, които ръководителите изпращат към екипите. Без истински силни, вдъхновяващи послания няма как и в името на какво да сработи ефективно мениджмънтът с обещанията. Точно те могат да дадат на хора с различни интереси общо разбиране за това какво трябва да се свърши. А обещанията насърчават чувството за личен ангажимент към работата и фирмата.
В десетте години, в които проучвахме този мениджмънт, сме искали от стотици изпълнителни директори да оценяват качеството на обещанията в техните организации.
Питали сме ги какъв процент от всички ангажименти, поемани пред тях, смятат, че ще бъдат изпълнени. Най-често срещаният отговор е: около 50%. Представяте ли си какви биха били резултатите на фирмите, ако намерят начин този процент да се увеличи с 20 или 25 пункта. Ефективността, а оттам и печалбите ще скочат значително. Това е един голям потенциал за развитие на компаниите. Когато на обещанията не може да се разчита, сп Мениджърите губят много време в проверка какво е свършено, упражняват натиск върху служителите си, а нерядко им се налага дори да дублират работата. От всичко това страда бизнесът им. Ако те са създали атмосфера, в която се насърчават обещанията и изпълнението им, ще се съсредоточат върху други аспекти от своята дейност, ще бъдат по-успешни. В нашите изследвания установихме, че обещанията водят до резултат, когато имат пет важни характеристики.
Те са публични. Когато се правят пред очите на много хора, са по-обвързващи, отколкото на четири очи. После няма начин служителите удобно да забравят какво са казали или да си спомнят само някои от елементите на обещанията си, или да се откажат от тях в по-труден момент.
Когато преди осем години втората по големина банка в Шотландия - Royal Bank of Scotland, заяви, че иска да придобие английската NatWest, която бе три пъти по-голяма от нея самата, някои анализатори сериозно се изненадаха. Изумлението им бе още по-голямо, когато точно тя направи сделката. С какво спечели? Не с най-високата цена или с мъгляви изявления за бъдещи синергии или ефекти от мащаба. Вместо това ръководителите й публично обещаха да осъществят 154 конкретни инициативи, с които да увеличат постъпленията с 390 млн. лири и да намалят разходите с 1,2 млрд. лири. Нещо повече, сп Мениджърите на Royal Bank of Scotland
лично поеха отговорността за изпълнението. Сега банката е сред десетте най-големи в света.
Те са активни. В много компании служителите запращат обещанията си като вестникарчета, които обикалят кварталите на велосипеди и хвърлят вестниците на прага. Шефовете им ги улавят, мятат ги върху купчината обещания, събрани в компанията, и се връщат към всекидневните си занимания. Всичко това не върши никаква работа. Обещанията трябва да са активни - т.е. ръководителите да създават атмосфера, която насърчава подчинените им да дават обеща-
ния. И после да вдъхновяват изпълняването.
Те са доброволни. В много организации хората се чувстват принудени да изпълняват всяко искане, за да ги възприемат като играчи от екипа, за да угодят на началниците си или за да не изглеждат мух-льовци.
Най-ефективните обещания са доброволни, а не по принуда. Хората не поемат никаква лична отговорност за обещания, които са направили под заплаха (дори и да ги изпълнят поради страх). От друга страна, те се чувстват дълбоко задължени да изпълнят своето обещание, ако са го направили свободно. Колкото по-дълго в екипа се държат
служители с фобия към поемането на ангажименти, толкова по-малка е тежестта на обещанията и за всички останали.
Те са ясни. Даващият и поемащият обещание трябва точно да изяснят кой какво ще прави, как и докога. Нуждата от яснота и обяснения нараства при ситуации, в които нов човек замества добре установен титуляр или когато служителите в дадена компания идват от различни култури. Трябва да се бяга от абстрактните думи и изрази. Много е възможно общи термини като "оптимизация" или "иновация" да породят различни тълкувания. В такива случаи бързо и лесно се поемат обещания, без да се изяснява съдържанието им. А това води до недоразумения.
Те са съобразени с мисията. Често се случва ръководителят да изиска обещание от свой подчинен, без да обясни защо го прави. В резултат подчиненият често сам стига до извода, че обещанието не е толкова важно. Освен това е възможно да се засегне, да сметне, че шефът не му
се доверява, че го подценява или го смята за недостатъчно доверен или подготвен. А това най-често не е така. Просто
началникът е подценил значението на мотивацията при обещанията. Като финал резултатът не е никак привлекателен. Най-ефективните обещания са съобразени с мисията на фирмата. Ръководителят трябва да обяснява защо наистина е важно дадено обещание и до какво ще доведе то. Да, може понякога това да се струва на сп Мениджърите досадна и ненужна работа. Но тя е изключително важна, ако искат цялата компания да говори на един език. Когато служителите разберат защо е толкова ценно тяхното обещание, има много по-голяма вероятност да вложат ум, талант и сърце в изпълнението му. Независимо от трудностите и ненадейно изникналите проблеми. Точно когато виждат до какво ще доведе поетото обещание, те ще проявят творчество и изобретателност. Освен това чрез обещанието и изпълнението ще се почувстват свързани с компанията и с нейните цели.
Но сп Мениджърите не само искат обещания, те самите ги дават. Какво се случва, ако случайно забравят за тях или не положат усилия да ги изпълнят?
Страда бизнесът, срутва се авторитетът им. Професионализмът им може да се измери и с броя на поетите и изпълнени обещания - пред собствениците и пред екипите. Затова трябва много да внимават какви точно обещания дават, да обмислят предварително могат ли да ги изпълнят, защото това е пътят, който ще ги отведе или нагоре, или надолу. А някои неизпълнени обещания може да ги хвърлят направо в пропастта.
Всъщност управлението чрез обещания е една важна и деликатна дейност. В бизнеса успяват тези лидери, които могат да вдъхновят хората си да дадат и да изпълнят онези обещания, от които компанията точно сега има най-голяма нужда. И които никога, наистина никога не забравят своите.
неделя, 8 юни 2008 04:22:32

Няма коментари: