понеделник, 15 септември 2008 г.

Европейският парламент пуска своя телевизия

Пари - 28 стр.
Европейският парламент пуска своя телевизияПредвиденият годишен бюджет за канала е 9 млн. EUR
На 17 септември Европейският парламент ще лансира своя телевизионен канал в интернет: EuroparlTV. Всеки интернет потребител по света ще има възможността да наблюдава редовно обновяван набор от програми за живота в ЕП, съобщиха от пресслужбата. Интернет адресът на EuroparlTV е www.europarltv.europa. eu Създаването на канала е в рамките на поетия от Европейския парламент ангажимент да направи своята работа възможно най-прозрачна и разбираема за европейските граждани. EuroparlTV е съставен от четири канала, всеки от които е ориентиран към различна аудитория.
Политика
Вашият парламент е насочен към онези, които имат особен интерес към политическите въпроси на ниво Европейски съюз: граждани, отраслови организации, социални партньори, лобисти, академични кръгове, както и служители на европейските институции.
Млада аудитория
Вашият глас е създаден за широката публика и дава възможност за добавяне на създадени от потребителите материали. Млада Европа е предназначена основно за децата на училищна възраст, които са активни потребители на интернет.
на живо
Парламентът на живо предлага широко отразяване на различни събития от евро-институцията, като например дебатите по време на пленарни сесии (с линкове към аудио-визуални архиви на предишните сесии), както и дейността на пленарните комисии, която също ще бъде отразявана. Накрая, но не на последно място e рубриката Открийте Европейския парламент. Тя предлага подробна информация за парламента и включва профили на депутатите и на председателя на ЕП, програмите на политическите групи и на парламентарните комисии, както и материали за историята и дейността на ЕП. Всички програми ще бъдат преведени на повече от 20 езика, което прави сайта уникален в световен мащаб. Някои програми ще бъдат дублирани, докато
други ще са със субтитри. Всички официални езици на ЕС ще бъдат покрити. Предвиденият годишен бюджет за канала е 9 млн. EUR. По-голямата част от тях е за създаване на програма и за превод.
***
Текст под снимка
Европейският парламент залага на новите медии
вторник, 16 септември 2008 03:10:15

Няма коментари: