събота, 20 септември 2008 г.

YouTube разшири възможностите си при качване

Сега - 46 стр.
YouTube разшири възможностите си при качванена видеоклипове и предложи на потребитепите да качват по няколко клипа накуп, а също така и клипове с големина над 100МВ без допълнително програмно осигуряване.
В основата на технологията е залегнала Google Gears. Новата версия на Gears позволява да се качват в мрежата големи файлове, което в перспектива ще доведе до изчезването на програмите товарачи.
събота, 20 септември 2008 05:51:10

Няма коментари: