събота, 26 април 2008 г.

Европейският парламент учредява награди за журналистика за 2008 г.


дата : 25 април 2008 г. 17:13 ч.
Самостоятелни кандидати или екипи до пет човека могат да участват със статии или репортажи, които могат да са както еднократни, така и поредици. Снимка: sxc.huЕвропейският парламент ще присъди през тази години първите си награди за журналистика.

С наградите в четири категории ще бъдат удостоени журналисти, които са работили по важни въпроси на европейско ниво или са допринесли за по-доброто разбиране на европейските институции и/или политиките на ЕС.

Категориите са: печатни медии, радио, телевизия и Интернет. Победителят от всяка от тя ще получи по 5 000 евро.

Самостоятелни кандидати или екипи до пет човека могат да участват със статии или репортажи, които могат да са както еднократни, така и поредици.

Материалите трябва да са публикувани или излъчени между 1 май 2007 г. и 30 април 2008 г. на един от официалните езици на ЕС.

Всички кандидати трябва да са граждани или жители на страна ЕС и да са регистрирани журналисти. Срокът за кандидатстване е от 15 март 2008 г. до 15 май 2008 г., включително. Наградите ще бъде връчени през октомври 2008 г.

Няма коментари: