вторник, 22 април 2008 г.

У нас Интернет – безплатен телефон за българите

News.bg
У нас Интернет – безплатен телефон за българите

В публикуваното в края на миналата седмица изследване на Европейската комисия се казва, че българите, които редовно ползват мрежата, са почти два пъти по-малко, отколкото в останалите страни от ЕС, а проектите за електронно правителство, услуги и онлайн финансови операции изостават драстично. В България Интернет се използва преди всичко за безплатни телефонни разговори, се твърди в изследване на Европейската комисия. Само по този показател средният българин изпреварва средния европеец. Всеки четвърти използва мрежата за електронна поща, а десет процента - за да четат вестници или новини. Най-голямата разлика с останалата част на ЕС е при онлайн банкирането - средно в съюза една четвърт от хората се възползват от тази възможност, докато в България те са едва 2%. Българите, които изобщо не умеят да боравят с Интернет, са доста повече дори от средното за съюза. Докато за ЕС този дял е 40 процента от населението, тук той е 66 на сто. В същото време дялът на хората с високи интернет-познания е почти еднакъв със средния за общността. Домакинствата в България, които имат Интернет вкъщи, са по-малко от една пета, докато в ЕС средно половината жилища имат връзка с Мрежата. Прогнозите на авторите на доклада са, че България може да направи качествен скок и да премине директно към по-модерни технологии. Независимо от това, че общият процент на потребителите на мрежата е малък, увеличаването броя на хората, които използват високоскоростен интернет, е двойно за последната година. Процентът на фирмите с високоскоростна връзка също се расте бързо. През 2004 г. те са били едва 28%, докато през миналата са достигнали 61 сто. Електронното правителство и онлайн услугите изостават. Докато в ЕС са достъпни половината, у нас това се отнася за една четвърт от услугите. Докладът отчита още, че в България дори за бизнеса няма нито една услуга, която да е изцяло достъпна онлайн. В Европа този дял е 72 на сто. Твърде малък е и броят на българите, ползващи електронното правителство - едва 6 на сто, докато в ЕС 30% от гражданите се доверяват на този начин за общуване с администрацията. Бизнесът страда и защото българите не се доверяват да пазаруват онлайн. Само 2 процента от предприемачите, предлагащи онлайн поръчки за стоки, отчитат, че са получили такива, а електронният дял от цялата търговия в България е само 1 процент. Един от малкото показатели, по които страната не е в последната тройка, е използването на електронен подпис от бизнеса - 28 на сто от фирмите имат такъв, докато средният процент за Европа е 16 на сто. Това поставя България на четвърто място средстраните от ЕС. Целият доклад на Европейската комисия за напредъка в областта на информационните технологии и комуникации е достъпен на английски език на: http://europe.bg/htmls/page.php?id=13891&category=5 21.04.2008 вторник, 22 април 2008 00:01:00

Няма коментари: