четвъртък, 24 април 2008 г.

Български пивовари обещават етична комуникация с потребителите


Български пивовари обещават етична комуникация с потребителите


дата : 23 април 2008 г. 14:57 ч.


Водещите фирми за производство на бира у нас, членове на Съюза на пивоварите в България (СПБ) се обединиха зад етичен кодекс, при спазването на чиито принципи ще комуникират своите продукти с българската общественост, стана ясно на пресконференция на 23 Април.
Документът с наименование "Кодекс за отговорни търговски комуникации и етични стандарти в пивоварната индустрия" бе обсъждан от експерти в бранша по време на еднодневен семинар в София. Чрез него СПБ стана и един от първите бенефициенти по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) на Министерство на държавната администрация и административната реформа.
В рамките на проект "Изграждане и укрепване на браншовия капацитет за саморегулация в търговските комуникации", пивоварите ще спазват кодекса и серия от процедури, които ще им осигурят етични отношения с клиентите, чрез въвеждане на добрите европейски практики в тази сфера. Производителите на бира така стават и първият бранш в България, който въвежда принципа на саморегулация на рекламите, спонсорствата и промоционалните събития, наричани търговски или маркетингови комуникации.
Моделът е изцяло съобразен с европейските принципи и стандарти, разпространявани, както от Пивоварите на Европа (The Brewers of Europe), представителна организация на индустрията за страните от Европейския съюз, така и от Европейския алианс за рекламни стандарти.
Водещ принцип в рекламата на бира в България ще бъде: "консумирайте с удоволствие и мярка", каза Ивана Радомирова, генерален секретар на СПБ и ръководител на проекта по ОПАК. Според нея, етичното отношение към клиентите вече се прилага, чрез рекламата, чрез обратната връзка с потребителите, както и чрез най-модерния инструмент - уеб сайтовете на бирените компании, достъпът до които е, ако не ограничен, то поне съобразен с възрастовите ограничения за употребата на алкохолни напитки, сред които попада и пивото.
За да не се допуска излъчване на реклами или всякакви комуникационни послания, пивоварите ще се обръщат към специално създадена от тях неформална комисия, която ще извършва предварително консултиране по съответните промоционални инициативи (нар. още copy advice), което е и най-доброто решение за избягване на несъответствия с етичния кодекс, каза Радомирова.
От изказването й стана ясно, че пивоварната индустрия е една от малкото в България, в които се наблюдава истинска "здравословна конкуренция", водеща до високо качество на предлаганата на пазара продукция и оттам за задоволство от страна на купувачите.
Казаното от Радомирова бе подкрепено и от Моника Коркошова, изпълнителен директор на Организацията за саморегулация на Словакия, която бе специален гост на семинара. Коркошова разказа, че 12-годишният опит на словашката организация е доказал, че освен приемането и спазването на етичен кодекс, фирмите от всеки един бранш трябва да залагат много и на съдействието на медиите и на обратната връзка с потребителите.
"Загорка" АД, като собственост на холандския гигант "Хайнекен" оперира вече 14 години на българския пазар и винаги е внимателна в комуникирането с клиентите, каза главният изпълнителен директор на фирмата Ян Дерк ван Карнебеек. "Бирата е страхотен продукт, но ние трябва да комуникираме този продукт с публиката при изключително отговорно отношение от наша страна. Затова напълно подкрепяме инициативата", каза той.
Подкрепа за проекта и за етичния кодекс изрази и Анатолий Попов, генерален мениджър на "Каменица" АД, която, по думите му, се подчинява изцяло и на комуникационните правила, наложени от собственика й, белгийският гигант и водещ производител в света "ИнБев". Отговорното отношение към пазара е водеща политика за "Каменица" и "ИнБев", категоричен бе Попов.
"Макар да е съвсем отскоро на пазара в страната, в сравнение с двата си главни конкурента, "Карлсберг България" АД също поддържа ниво на комуникация, което е подходящо не само за местния, но и за всеки един воден от етични правила пазар", заяви Александър Грънчаров, главен изпълнителен директор на дружеството, което произвежда и продава две популярни местни марки - "Шуменско" и "Пиринско", както и серия от продукти на фирмата собственик. Грънчаров каза, че досега при тях не са постъпвали никакви оплаквания, нито от клиенти, нито от който и да е друг участник в пазарните взаимоотношения.
Пълно отдаване на етичните принципи и на инициативата на СПБ, спонсорирана от ОПАК, бе изразено и от други два члена на съюза, които са по-малки, но с традиции на българския пазар - "Болярка-ВТ", представлявана от Десислава Динева и "Ломско пиво", в лицето на търговския директор Георги Хаджидризов. Макар и с по-скромни възможности по отношение на рекламата, поради факта че са българска собственост, двете пивоварни напълно приемат и подкрепят добрите практики в комуникацията.
Саморегулаторната система за отговорна реклама, спонсорство и промотиране няма за цел да замести съществуващата нормативна уредба, а да я допълни, твърдят от СПБ. Съюзът смята, че успешните практики в тази сфера все още не са добре познати, разработвани или прилагани от българските бизнес организации и съсловни сдружения.
Общественият дебат по темата и използването на опита на СПБ от други браншове ще допринесе за формирането на нова пазарна среда, гарантираща прилагането на ясни етични стандарти спрямо българските потребители и коректно пазарно поведение, смятат от съюза.

Няма коментари: