неделя, 20 април 2008 г.

Интересът на компаниите към видео и Web 2.0 приложения расте


Интересът на компаниите към видео и Web 2.0 приложения расте

IT Forum - 6 стр.
Ново маркетингово проучване разкрива, че големите предприятия подготвят мрежите си за въвеждането на модерните видео и комуникационни технологии
Нараства делът както на крайните потребители, така и на компаниите, които използват видеоприлозкения за развитие на бизнеса, достигане до нови клиенти, подобряване на комуникациите между служителите и въвеждане на по-екологични средства за комуникация. Това показва изследване на Cisco, което представя резултатите от използването на видео и Web 2.0 технологиите в бизнеса в глобален мащаб.
Проучването е проведено сред 850 специалисти, които отговарят за ИТ комуникациите в своите фирми. Участниците са от организации с над 1000 служители от седем държави - САЩ, Великобритания, франция. Германия, Индия, Русия и Бразилия. Изследването е извършено през есента на 2007 г. от независимата международна компания за пазарни проучвания llluminas.
***
КОМПАНИИТЕ ПЛАНИРАТ ОБНОВЯВАНЕ НА МРЕЖИТЕ СИ
Повече от половината от общо 850 експерти по информационни технологии, които са участвали в проучването, заявяват, че използват видео и Web 2.0 технологии за комуникация и в момента. Други 25% съобщават, че проучват възможността за въвеждане на такива решения. Почти всички участници в изследването коментират, че преди да въведат новите видео и Web 2.0 технологии, планират да обновят мрежата на своята организация, за да бъде подготвена за тях. Видео и Web 2.0 технологиите (блогове, Wiki-ma, telepresence и онлайн конферентни комуникации) помагат на компаниите да бъдат в крачка с бързо променящия се пазар. Близо 30% от участвалите в проучването смятат, че основният аргумент на бизнеса да инвестира във видео и Web 2.0 решения е да отговори на нуждите от иновативни продукти и услуги, които ще бъдат полезни на клиентите. 26% от анкетираните пък заявяват, че въвеждат технологиите, за да се грижат за опазването на околната среда.
"До голяма степен масовото въвеждане на видео и Web 2.0 приложения в компаниите зависи от това доколко бизнесът ще открие ползите по отношение на своето развитие и изграждането на конкурентни предимства чрез тези технологии", коментира Мари Хатар, старши директор мрежови системи в Cisco. „C ускоряване процесите на глобализация и увеличаване броя на отдалечените офиси и чуждестранните клонове на организациите ролята на информационните технологии нараства и ИТ специалистите вече се грижат не само за управлението на мрежите, но и за внедряването на нови методи за комуникации и взаимодействие между служителите, партньорите и клиентите", допълни тя.
ВИДЕОТО ПОДОБРЯВА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ ОфИСИТЕ
В ерата на динамичните комуникации, в която
живеем, взаимодействието между служителите, работата в глобален екип и личното отношение стават все по-важни. Организациите също са все по-интерактивни, компаниите правят нововъведения по отношение средствата за комуникации, за да отговорят бързо на промените на пазара. Близо половината от участниците в проучването предвиждат, че видеото ще започне да се използва много по-широко през следващите 5 години. Основните причини за нарастване употребата на видеоуслуги ще бъдат постигане на по-ефективни комуникации с отдалечените офиси (според 66% от респондентите) и намаляване разходите за пътуване (56 %).
"В JWT, глобална компания, която работи в различни области на комуникациите, личната изява и обмяната на идеи между служителите в различните клонове на организацията са от първостепенна важност. В основата на това е т.нар. „глокална" мрежа - каза Джеймс Хъдсън, комуникационен директор на Worldwide, JWT. - Технологиите правят възможно всичко това чрез самоорганизиращи се общности, базирани на възможностите на Web 2.0."
Компаниите в САЩ, които планират да увеличат използването на видеоконферентните технологии през следващите 5 години, се оказват и най-бързо развиващите се по отношение на финансови приходи. От друга страна, най-бързо развиващите се компании в Европа и в развиващите се пазари са по-отворени към използването на Web 2.0 приложения.
„Комуникациите могат да променят изключително много дейността на организациите и корпорациите", коментира Джон Калтенмарк, управляващ
директор на компанията Accenture Technology Consulting. „Технологиите за взаимодействие са важни не само за увеличаване продуктивността и ефективността на компаниите, но могат да изиграят ключова роля и при изграждането на една екологично отговорна бизнес среда. За да се превърнат тези добри намерения в действия, ИТ специалистите трябва да работят ръка за ръка с бизнеса, за да изградят дългосрочна стратегия, която разширява контекста на приложението на тези технологии и дава възможност за допълнителен бизнес растеж", добави Калтенмарк.
КАКВО ОЩЕ ПОКАЗВАТ ДАННИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА ПАЗАРА
• Освен разходите за внедряване на технологиите друго основно затруднение, което е посочено от 27% от участниците в изследването, е сигурността на мрежата.
• Респондентите съобщават, че сложността на информационните и комуникационните технологии ще се увеличи допълнително, след като компаниите започнат да внедряват видео и Web 2.0 технологии и надградят съществуващите приложения за комуникации.
• Относително малък процент от компаниите съобщават, че тяхната мрежа е подготвена да посрещне видеоприложенията, а като основни пречки се посочват недостатъчният капацитет и недостигът на мрежова инфраструктура.
• Повечето от специалистите смятат, че мрежата в техните организации става твърде усложнена и все по-скъпа за поддръжка при въвеждането на нови устройства за мобилни комуникации.
неделя, 20 април 2008 06:10:20

Няма коментари: