събота, 26 април 2008 г.

V+O спечели конкурс на Bayer

Капитал - 47 стр.
V+O спечели конкурс на Bayer

След проведен международен конкурс Bayer Schering Pharma възложи на българския офис на V+O Communication да разработи и проведе комуникационната програма на медикамента за еректилна дисфункция Levitra. Кампанията обхваща 17 пазара в Европа, Близкия изток и Южна Африка. Агенцията ще отговаря за създаването на стратегията и адаптирането й за всеки един от пазарите.
събота, 26 април 2008 07:13:40

Няма коментари: