петък, 25 април 2008 г.

ЕС планира кампания за по-подробно медийно отразяване на дейност си


ЕС планира кампания за по-подробно медийно отразяване на дейност си


дата : 25 април 2008 г. 10:28 ч.


Европейският съюз ще започне да предоставя безплатно все по-голям обем видеоматериали, отразяващи различни аспекти на неговата дейност, съобщи Ройтерс.
Целта на кампанията е да се разшири обхватът на медийно отразяване на работата на всички структури на ЕС.
ЕС взема решения, които засягат 490 милиона души в 27-те страни членки, но новините, свързани с неговата дейност, са едва 10 на сто от съдържанието на различните медии, което е съизмеримо с отразяването на събития, свързани със САЩ, посочва Ройтерс.
Затова Европейската комисия реши през следващите месеци да предприеме редица стъпки, в това число спонсориране на новини за ЕС на арабски език и финансиране на нова телевизионна мрежа, за която от догодина ще бъдат отпускани по осем милиона евро годишно.

Няма коментари: