вторник, 22 април 2008 г.

Рекламата по GSM гони 4.6 млрд. USD

Пари - 21 стр.
Рекламата по GSM гони 4.6 млрд. USD


Все повече рекламодатели и агенции от САЩ избират мобилните телефони като приоритетен канал за разпространение на посланията си. Около 255 млн. американци са потенциалните потребители на тези услуги, съобщи вестник Чикаго трибюн. В света разходите за маркетинг посредством мобилните телефони за 2007 г. възлизат на 2.7 млрд. USD. Oчаква се през 2008 г. да надхвърлят 4.6 млрд. USD и да достигнат 19.1 млрд. USD през 2012 г. Най-честите форми на този тип маркетинг са кратките текстови съобщения и банери, появяващи се при браузване на уебстраници през мобилните устройства. Ограниченията на подобен тип маркетингови услуги произтичат от силния контрол, упражняван от телекомуникационните компании и регулаторните органи.
вторник, 22 април 2008 05:51:59

Няма коментари: