понеделник, 21 април 2008 г.

Мария Гергова, съсобственик на PR агенция United Partners: Световните тошшари се събират в България през 2009 г.

Мария Гергова, съсобственик на PR агенция United Partners: Световните тошшари се събират в България през 2009 г.
Класа - 11 стр.

Myspace и Facebook са най-новите притегателни за пазара Християн Немски Какво е състоянието на PR пазара в България, г-це Гергова? - В сравнение с предходните години състоянието на PR пазара е сравнително добро, тъй като конкуренцията нараства, а същевременно се увеличава и броят на PR кампаниите. Все още нашите агенции обаче не могат да се мерят по приходи с международните, но се надявам, че до няколко години нещата ще се наместят в правилната посока. Като все повече компании използват PR инструментите, за да налагат успешно своите продукти, което неминуемо допринася за развитието нашия сектор. Защо PR пазарът у нас се развива с такива високи темпове? - На първо място след приемането ни в ЕС инвестициите у нас определено се увеличиха и западните държави вече приемат по-сериозно българския пазар, колкото и малък да е той. Като потвърждение ще спомена, че само за 2007 година United Partners отчете 30% ръст в своите приходи. Откъде идват най-големите приходи? - Определено в PR пазара ни най-много средства влагат фирмите за недвижими имоти, но тази тенденция сякаш се забелязва само в България заради страшния бум на ново строителство. Ето например от началото на тази година United Partners има задания за изготвянето на PR кампания на четири новостроящи се мола. С добри позиции у нас са също продуктовият и корпоративният PR. Като в България корпоративният PR не е особено развит, но той е изключително полезен за една компания, защото изгражда нейния позитивен имидж, и в момент на криза, тя може да бъде овладяна по-бързо. Така че е много важно да се инвестира в тази насока, за да се предотвратят по-нататъшни финансови загуби в етап на нестабилност на една компания. Какви са световните тенденции в развитието на връзките с обществеността? - Основните насоки са свързани с преминаването на PR от тактически в стратегически. Тоест, ако тактическият е свързан само с разпращането на информация до отделните медии, то стратегическият означава да се направи цялостна и дългосрочна стратегия за изграждането на имидж на конкретна компания или продукт. Това изисква извършването на редица задълбочени анализи на целевата аудитория и как да се стигне по-бързо до нея със съответните PR способи. В България стратегическият PR е малко развит и по неофициални данни заема само 5% от целия PR пазар. Това е така, защото повечето сериозни световни компании работят с международни агенции, които разработват техните стратегии, и когато влязат у нас, те вече си имат стратегическа концепция за развитие. Понякога това е голям минус, защото хората по света имат различни предпочитания и един успешен продукт, наложен в САЩ например, няма гаранция, че ще пробие в България. Затова локалното мислене в PR комуникацията никак не е за подценяване. Казано с други думи не може без познания в международния PR пазар. В последно време, особено след проблема с глобалното затопляне, голямо международно развитие търпи и т.нар environmental PR, свързан с прилагането на различни екологични кампании. Защо рекламният пазар у нас има в пъти по-висок ръст от PR сектора? - Защото рекламата има много по-голям бюджет заради нейната краткотрайна инвестиция, тоест приходите от нея се генерират много по-бързо, което е решаващо за нейното предпочитане от повечето клиенти. Докато PR-ът е дългосрочна инвестиция, която се отчита от сериозните компании и те влагат средства в него, но масовото потребление и ръст на рекламата е не-достижим на този етап. Каква е ролята на ин-тернет за развитието на PR-a? - Все по-голяма след навлизането на новите социални медии, като Facebook и Myspace, тъй като информацията в тях се разпространява много бързо сред потребителите. Там се създават цели общества, които взаимно си препоръчват продукти, дестинации и т.н. Защото, докато общуваш в интернет и твой приятел ти препоръча даден продукт, ти ще му се довериш много повече, отколкото на някоя фирма, чиято реклама си видял. Тоест в този тип социални сайтове доверието е съществен фактор. Така че виртуалното пространство е изключително благодатно за PR инвестиции и всички агенции по света вече се съобразяват с този факт. В България тази ниша тепърва ще се разработва, но се надявам това да се случи много скоро. Вие сте първият български PR специалист, който ще оглави награди на Международната PR асоциация (IPRA). Какво ще спечелят българските ви колеги от това? - От 4 години съм на журито на Golden World Awards, които IPRA раздава, а от следващата година ще бъда президент на асоциацията. Всяка година се излъчва президент чрез гласуване. Заради това през февруари2009 година ще бъде организирана двудневна конференция у нас, на която ще присъстват някои от световните тошшари, които ще дискутират различни теми пред българските си колеги. Конкурентни ли са българските PR кампании с чуждите? Абсолютно. Вече жаждата за нови идеи в сектора е огромна, а българските агенции имат добър криейтив, което ги прави добри играчи на пазара. На тазгодишните награди на IPRA силно впечатление ми направи страхотния темп, с който се развива Турция. Техните проекти бяха много находчиви и интересни, но да не забравяме и факта, че турският пазар е огромен, което до голяма степен определя неговия бърз възход и конурентоспособност. Руският пазар също е много продуктивен, но там пък има монопол. Защо все още няма официални данни за приходите, генерирани на българския PR пазар? - Това е голям минус и се надяваме, че скоро Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА), на която сме съоснователи, ще създаде технология за доставяне на официални статистики и цифри, отчитащи параметрите на нашия сегмент. Сега се тиражират различни суми и цифри, но след като няма официални данни, аз не мога да коментирам дали те са реални, или не. Защо у нас до голяма степен медиите не се доверяват на пиарите? - Може би защото повечето пиари не са професионално подготвени, което е определящо за ниското им качество на работа. Но смятам, че в България наистина трябва да се инвестира именно в създаването на по-силно доверие от страна на пиар специалистите към журналистите. Защо клиентите имат нереални очаквания от специалистите по комуникации? - Това също е много сериозен проблем, защото ние, агенциите, като обслужващо звено трябва по някакъв начин да образоваме своите клиенти, за да са наясно какво могат да очакват от нас, както и ние от тях. За целта нашата агенция например редовно организира различни срещи и семинари с хората, за които работи.
понеделник, 21 април 2008 04:39:52

Няма коментари: