вторник, 22 април 2008 г.

Аксел Шиндлер, главен управител на Вестникарска Група България: Традиционните медии ще губят пазарен дял

Пари - 20 стр.
Аксел Шиндлер, главен управител на Вестникарска Група България: Традиционните медии ще губят пазарен дял
Боряна НИКОЛАЕВА

Разделянето на търговската и редакционната работа е основният принцип, от който се ръководи ВГБ ► Къде се намират в момента изданията на ВАЦ - Дневен Труд и 24 часа - на медийния пазар? Какви са техните приходи, пазарен дял и позиции? - Дневен Труд и 24 часа си остават безспорни лидери на пазара на националните всекидневници в България. Това е впечатляващо, особено по следните две причини:Първо - В България има 14 национални всекидневника, всеки ден излизат и 4 национални спортни вестника. В държава със 7.5 милиона жители това води до изключително сериозна конкуренция. За сравнение населението на Германия е 80 милиона, там няма нито един спортен всекидневник, а националните всекидневници са само шест. Второ - В България в повечето случаи вестници се издават по политически причини, т.е. вестникарският бизнес се субсидира с идеята плодовете да се жънат другаде. При нас не е така - медиите са нашият основен бизнес. Поради това решенията ни се основават единствено и само на икономически показатели. Същевременно ни се налага да се конкурираме със субсидираните издания за читатели и реклама. ► Какво показват финансовите отчети на компанията за 2007 г.? Има ли ръст и колко е той в продажбите и рекламните постъпления в сравнение с 2006 г.? - Много сме доволни, тъй като и през 2007 г. финансовите резултати на ВГБ бяха изключително добри. Приходите ни от реклама и разпространение продължават да се увеличават. ► Как се развиват списанията, които ВГБ издава? Какви са техният пазарен дял и приходи? - Жизненият цикъл на списанията по принцип е по-кратък, отколкото на вестниците. Постоянно излизат нови заглавия, а съществуващи изчезват. През миналата година пуснахме на пазара две нови списания - Имам имот и Гео, и не спряхме нито едно. Повече от очевидно е, че сме много доволни от резултатите на нашите списания, и смятаме, че този пазар има потенциал. Съвсем скоро ще излезе първият брой на най-новото ни списание, което ще се казва Декор. Напреднала е и работата по проект за още едно списание. ► В публичното пространство се говореше за обединение на вестниците Дневен Труд и 24 часа. Има ли нещо вярно? - Не, дори напротив - ние възнамеряваме да направим тези две марки още по-силни. ► Кои са главните проблеми, с които се сблъсквате на българския медиен пазар? - Бих могъл да изброя няколко, но ще се спра на един особено важен въпрос - облагането на вестници и списания с ДДС. Като изключим Словения, България е единствената страна в ЕС, в която не е въведена редуцирана ставка на ДДС върху вестниците и списанията. Държавите в ЕС са осъзнали, че печатните издания са важен фактор за развитието и стабилността на демократичните общества и трябва да се предлагат на достъпни цени. В това отношение намалена ставка на ДДС би била от голяма полза. Предишните правителства на България, както и настоящото, за съжаление са последователни в отказа си да предприемат тази стъпка. ► Как ще се развива рекламният пазар и кои ще бъдат основните рекламодатели в печатните медии през 2008 г.? Очаквате ли поява на нови сериозни играчи на тази сцена? - България се намира в процес на трансформация, а и икономиката й се развива с високи темпове, което се отразява положително на рекламния пазар. Чуждестранните компании продължават да инвестират в областта на търговията, на банковото и застрахователното дело, а средно големите български предприятия се развиват все по-добре - това се отразява благоприятно на отделните региони в страната. ► Какви са вашите прогнози за развитието на медийния пазар в България? - Развитието в България няма да е по-различно от това в останалата част на Европа. Пазарният дял на интернет ще нараства, а този на телевизията, радиото и печатните издания ще намалява. Медийният пазар като цяло обаче ще продължи да расте. Ако предприятията, които действат ограничено - само в един пазарен сегмент, успеят да намерят нови опорни точки за своя бизнес, те ще продължат да се развиват успешно. ► Кои са основните принципи на редакционната ви политика? - Разделянето на търговската от редакционната работа - това е основният принцип, от който произтичат всички останали, като например ясното разграничаване на рекламата от журналистическите материали. ► Кои са най-ценните неща от германската практика, които прилагате в България? - Моделът на ВАЦ е създаден в Северен Рейн-Вестфалия, откъдето произлиза и на- шият концерн. При него едно дружество се грижи за разпространението, рекламата, печата и т.н. на две или повече издания. По този начин редакциите са изцяло независими и същевременно се оптимизират разходите и приходите. Този подход се оказа много успешен по отношение на Дневен Труд, 24 часа и другите ни издания. ► Как влияе интернет на печата и възможно ли е новите онлайн медии да изместят изцяло традиционните? - Не, традиционните медии няма да бъдат изцяло изместени от интернет, но пазарният им дял значително ще намалее. Това несъмнено ще се отрази върху продадения тираж на вестниците и списанията. Издателствата трябва да възприемат своя бизнес като предлагане на съдържание, а не като преработване на хартия. Предлагайки съдържание - сфера, в която те са много добри, по всички възможни канали за разпространение ще могат да си гарантират в дългосрочен план добри финансови резултати. ► Как ще противодействате на експанзията на жълтата преса и на това, че всекидневниците губят все повече от своите читатели? - Няма как да противодействаме на тази експанзия. След като читателите харесват подобни материали, издателите съвсем закономерно ще им ги предлагат. Не съм съгласен, че всекидневниците губят все повече читатели. В цяла Европа всекидневниците в различна степен губят купувачи, но не и читатели. Някои издатели реагират на този проблем с издания, които се финансират единствено чрез рекламни приходи. Други - към тях принадлежим и ние - разработват нови стратегии, за да могат да информират по всички възможни канали - печатни издания, онлайн, телевизия, радио. ► Възможно ли е ВАЦ да продаде бизнеса си в България? - От днешна гледна точка това е доста невероятно. Финансовите ни резултати са много добри, а потенциалът за развитие в медийната сфера е голям. *** За себе си ► На 39 години съм. ► Учил съм за икономист издател и съм завършил специалността Инженерни науки с икономически профил. ► От 1999 г. работя във ВАЦ Медийна Група, като през последните 6 години бях управител на баварските всекидневници на групата. ► От 1 година съм главен управител на Вестникарска Група България. *** 14 национални всекидневника има в България, като всеки ден излизат и 4 национални спортни вестника
вторник, 22 април 2008 05:48:45

Няма коментари: