неделя, 20 април 2008 г.

Рекламите на чипс и шоколад може да се тълкуват като заблуждаващи


Рекламите на чипс и шоколад може да се тълкуват като заблуждаващи
сп. Тема - 77 стр.
„Рекламите на снакс, шоколад и чипс не попадат в категорията „непочтена реклама", но биха могли да попаднат под ударите на т.нар. заблуждаваща реклама", коментира за „ТЕМА" Незрет Бабучев, правен консултант на федерацията за защита на потребителите. С негова помощ сдружението съди Съвета за електронни медии за това, че телевизиите излъчват реклами на sms игри, насочени към подрастващи.
„Децата не могат да приемат информацията критично. Склонни са да се предоверяват на рекламните послания. Когато няма изричен надпис, предупреждаващ за опасността от затлъстяване заради прекомерна консумация на определени храни, възможността от надебеля-ване става съвсем реална. При такъв вид нарушение председателят на Комисията за защита на потребителите е в правото си да издаде заповед за спиране на рекламата. Следващият орган, който може да спре излъчването й, е Съветът за електронни медии. Член 33, ал. 9 от закона за радио и телевизия упълномощава СЕМ да следи за защитата правата на потребителите. В ал. 11 пък се казва, че съветът „осъществява надзор за спазването на предвидените в закона, в лицензиите и във влезлите в сила международни договори, по които Република България е страна, ограничения", допълва Бабучев. Следователно и председателят на СЕМ - в рамките на своите правомощия, може да санкционира операторите, когато излъчваните от тях рекламни послания са в нарушение правата на потребителите. Третият орган, който е в правото си да постанови спиране, е Окръжният съд. В това производство може да се предявят и искове за обезщетения за причинени неимуществени вреди. Ако пък всички български институции откажат и бездействат неоснователно, гражданите и неправителствените организации може да сезират директно Европейската комисия за нарушаване правото на общността.
неделя, 20 април 2008 05:14:06

Няма коментари: