събота, 21 юни 2008 г.

Само 4% от българите пазаруват по интернет

Новинар - 4 стр.
Само 4% от българите пазаруват по интернетЕдва 4 процента от българите са пазарували стоки или услуги по интернет, което ни поставя на последно място в цяла Европа. Това сочат данни от проучване на Евробарометър. Най-много покупки в мрежата са направили в Холандия, където делът на интернет продажбите е 68 процента. Около една трета пък от всички европейци пазаруват по този начин, сочи още проучването.
събота, 21 юни 2008 06:01:58

Няма коментари: