събота, 21 юни 2008 г.

Конкурентът интернет

Капитал - 7 стр.
Конкурентът интернетЗа период от осем години интернет увеличи близо пет пъти своите потребители в България - от 7.8% през август 2000 г. до 34% през 2008 г. В началото на своето разпространение у нас той беше предимно средство за бърза комуникация чрез електронна поща. Днес българските потребители разчитат на световната мрежа не само за размяна на писма (58%), но и за интензивно търсене на специализирана или справочна информация (62%), сърфиране за удоволствие (46%) или четене на онлайн новини (39%), слушане на музика или радио онлайн (32%).
С интензивното си разпространение интернет прониква в почти всички сфери на социалния живот, като създава паралелен онлайн свят или полека заменя част от заниманията на свободното време на младите и активни групи.
Макар и достигащ до по-малка по обем група, по степен на интензивност на използването интернет се доближава до телевизия. Около две трети от интернет потребителите влизат в световната мрежа всеки ден, като времето, което българите прекарват онлайн, е близко до това, което отделят за гледане на телевизия (средно 2 ч. и 30 минути за интернет при 2 ч. и 50 минути за телевизия).
Двата типа медии вече силно се конкурират за най-активните и желани аудитории: учещите или работещи младежи с високи доходи и високо образование. Тези групи все по-често посягат към мишката вместо към дистанционното и се оказват едни от прекарващите най-много време в световната мрежа, като за сметка на това са по-пасивни телевизионни зрители.
Друга силно съкращаваща времето за телевизия група са българите с най-висок доход (с личен месечен доход над 1000 лв.). Поради интензивната си натовареност те стоят пред телевизора не повече от час, като в същото време почти всички ползват интернет, и то средно над 2-3 часа дневно.
Макар и засега в зародиш, изместването на телевизионната аудитория към интернет е по-скоро симптоматично за тенденцията на все по-силно проникване на интернет във всекидневието на българите. Така освен помежду си медиите имат вече нов, много силен конкурент, с който или трябва да се съюзят и да използват интензивно, или просто да се признаят за потенциално победени.
Данните са от национално представително проучване, проведено от социологическа агенция "Алфа рисърч" по поръчка на в. "Капитал" в периода 5-15 юни 2008 г.
събота, 21 юни 2008 05:45:59

Няма коментари: