четвъртък, 19 юни 2008 г.

Гемиус България стартира сайт за измерване на Интернет аудиторията

expert.bg - България
Гемиус България стартира сайт за измерване на Интернет аудиториятаИнтерут разширява мрежата си в Полша Интерут разширява мрежата си в Полша
Yahoo реши: Рекламно сътрудничество с Google!
"Гемиус България" - българското звено на най-голямата агенция за интернет проучвания в Централна и Източна Европа "Гемиус" стартира на 12 юни сайтът audience.bg - уникален онлайн проект, показващ основните количествени характеристики на аудиториите в едни от най-големите и популярни сайтове в българския Интернет, съобщиха от компанията днес.
Най-важен елемент от информацията в сайта е обхватът (reach) на съответния сайт като процент от всички Интернет потребители в българското онлайн пространство, както и броят на реалните потребители на всички изследвани сайтове.
Основната разлика между реални и уникални потребители (браузъри) е, че единствено информацията за реалните потребители е съпоставима с информацията, предоставяна от традиционните медии, защото традиционните медии не работят с браузъри, "куки" маркери или IP адреси, а с реални хора.
Информацията в audience.bg се основава на проучването gemiusAudience, което се приема за стандарт в онлайн пипълметрията на всички аналогични на българския онлайн пазари в Централна и Източна Европа.
Освен броя реални потребители и обхват (reach), има и информация за реализираните импресии от българските Интернет потребители. Сайтът дава възможност потребителите сами да избират и съпоставят различните домейни, както и да проследяват графики по изброените показатели.
На audience.bg всеки експерт, медиа-планьор или Интернет потребител може с минимум усилия да огледа и прецени популярността на различните онлайн ресурси. Информацията ще бъде актуализирана на месечна база, а това дава възможност лесно да се проследи развитието на различните домейни във времето.
Пълните данни от проучването се предоставят на всички участващи сайтове, рекламни агенции и рекламодатели. Те включват 19 количествени показателя, като например време, припокриване на аудитории и други.
Освен количествените характеристики за изследваните сайтове, "Гемиус България" дава и единствената за момента представителна социодемографска информация за аудиториите на различните сайтове, което позволява да се изследва и популярността на домейните в рамките на определени целеви групи.
Тази информация се базира на данните от уникален с обема си представителен онлайн панел, наброяващ над 60 000 души. Благодарение на това Гемиус може да предостави данни и за най-малките дялове на големите Интернет сайтове, което гарантира възможност за изключително добра оптимизация на онлайн кампаниите.
"Един поглед в audience.bg е достатъчен, за да се получи правилният отговор на въпроса какво харесва и от какво се нуждае Интернет аудиторията. Поради факта, че онлайн пазарът в България ще търпи бурно развитие в близко бъдеще, то задълбочените, обективни и социодемографски представителни проучвания за неговото състояние са просто неизбежни" - казва Филип Печински, Директор международни операции в Гемиус.
Достъпният, логичен и лесен начин за боравене с данните в audience.bg са допълнени от това, че предоставяната информация е едно ниво над всички други метрики, предлагани на пазара. Гемиус успява да изчисти некоректното броене по няколко пъти на един и същ "уникален" потребител (браузър), когато той изтрива опознавателния си номер - "куки".
Данните за реалните потребители на различните Интернет сайтове са от особено значение при съставянето на медиа планове. За рекламодатели и рекламни агенции е много важно да могат да сравняват ефективността на дадена кампания онлайн и офлайн.
Методологията на Гемиус е сертифицирана от Бюрото за интерактивна реклама (Interactive Aadvertising Bureau - IAB).
В сайта audience.bg има препратки към някои близки до българския пазари като Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария и др., където Гемиус също предлага публична информация за своето проучване на аудиториите в Интернет.
От самото й създаване през 1999 г. компанията насочва усилията си единствено в маркетингови проучвания, свързани с Интернет. Гемиус насочва дейността си към постигане на максимална достоверност, качество и прецизност и това й носи позиция номер едно в Централна и Източна Европа за по-малко от 5 години.
18.06.08

четвъртък, 19 юни 2008 00:01:00

Няма коментари: