неделя, 3 август 2008 г.

Промоциите работят за марката

Поглед - 17 стр.
Промоциите работят за марката

Светла АСПАРУХОВА

СВЕТЛА АСПАРУХОВА е собственик на пиар агенцията „Кристъл вижън ". Едни от най-известните й клиенти са „Икуест" u Светльо & The Legends. През миналата година нейната агенция водеше кампанията на Бриго Аспарухов за кмет на София. Светла е завършила УНСС. Преди да създаде агенцията си, е работила в рекламна компания, работила е в отдел „Връзки с обществеността" на БНБ и журналист във в. „Континент".
Организирането на промоции, спонсорирани от клиента, подсилва името на клиента, посланието на кампанията, превръща фирмената информация в значимо събитие, от което дори може да се извлече и медиина новина. При организирането на събития трябва да се вземе предвид гледната точка не само на клиента, но и на медиите, поканени да отразят това събитие. В този случай за клиента е важно да получи повече по обем информация 8 средствата за масово осведомяване, а за журналистите е важно информацията да бъде правилно структурирана и поднесена. За да бъдат правилно формулирани и насочени информацията и посланието и за да бъдат подбрани правилните техники за осъществяване на комуникация с аудиторията, е необходимо да бъде направено проучване на целевата аудитория, на базата на което да бъде изработена и цялостната стратегия за поведение на клиента. Това проучване трябва не само да определи целевата аудитория, но и да изследва и даде данни за нагласата на аудиторията към клиента. Те. да определи степента на познаваемост на клиента, на гамата услуги, които предлага, или степен на познаваемост на конкретния продукт или услуга, данни за асоциациите, възникващи при споменаване името на клиента, основни преимущества на клиента, изследване и конкретно следените медии от целевата аудитория, изследване на конкуренцията и др. Една от най-важните стъпки при организирането на събития е определянето на целта. След като целта е определена и след като разполагаме с данни от проучване на целевата аудитория, тогава вече може да се определят и конкретните начини на поведение и форми на комуникация, да се предлагат конкретни идеи и детайли за организирането на събитие.
Тук много зависи от това дали се промотира продукт или услуга. Често пъти обаче става дума за представяне и на продукти, и на услуга едновременно. Да вземем например откриване на шоурум и автомобилен сервиз. Тук е важно да определим таргет групата, доколко тя познава мястото, доколко е удовлетворена от него като локация, доколко добре са познати услугите, които предлага сервизът на аудиторията, както и кои са факторите, влияещи на решението на потребителите да ползват или да не ползват услугите на този сервиз. Не по-малко важно е да се знае от пиар специалистите доколко добре е известно сред аудиторията, че в този сервиз работят утвърдени професионалисти, които предлагат качествени услуги, и кои медии следи точно тази таргет група. Едва тогава, след като се направи анализ на цялата информация, може да бъде предприета следващата стъпка - да се определят точните идеи, които да достигнат до точната аудитория. Практикът действа като автор и адресат на посланията, защото Връзката е комуникативен комплекс, а не процес, който се поддържа само от общуването. На тази основа планираното общуване представляба Важна част от планирането на проектите за пиар. Когато посланието е възприето, разбрано, оценено и генерира поведение, то винаги предизвиква определена реакция. Това е най-видимо при благотворителните кампании на фондации и други филантропични организации за набиране на помощи 6 полза на социални акции.
събота, 2 август 2008 05:04:58

Няма коментари: