неделя, 3 август 2008 г.

Пиер Кас, един от най-големите специалисти по креативно лидерство: По-малко логика, повече творчество в управлението

п. Мениджър - 58 стр.
Пиер Кас, един от най-големите специалисти по креативно лидерство: По-малко логика, повече творчество в управлението

Венцислав САВОВ

Може да звучи малко странно, но от това зависи успехът на ръководителя в процъфтяващата икономика на иновациите
- Господин Кае, в какви случаи говорим за креативно лидерство?
- От години на бизнеса се гледа като антипод на креативността. Лидерите в търговията и индустрията са логични, ориентирани към факти, стабилни, а креативните мениджъри са неопределени, инстинктивни и трудни за управление. Креативното лидерство е новото течение в процъфтяващата икономика на иновациите. Дори и при институциите със силен традиционализъм не е достатъчно да се уповаваш само на техниките за контрол и даване на нареждания. Google и Microsoft от началото на своето създаване движат бизнеса си, като разчитат на креативни лидери. Тези компании имат нужда от повече творчество и по-малко логика, защото те не могат да предвидят действията на конкуренцията, а същевременно разработват нови и нови продукти. Говорим за креативно лидерство в среда, която се променя много бързо. Традиционното лидерство в глобалния бизнес вече не е достатъчно. В повечето браншове се нуждаем от творчески ориентирани лидери.
- Как креативността на лидера подобрява дейността на една компания?
- Създава се среда, в която хората работят, забавляват се и се развиват с усещането, че са полезни. Иновациите се насърчават и рязко се повишава способността на компанията да се справя с промените и да печели от неопределеността на пазара.
- По какво работата на креативния лидер се различава от работата на един професионален мениджър?
- Професионалният мениджър притежава изключително високи компетенции в съответната област. Креативният лидер може да гарантира, че хората дават най-доброто от себе си. Успехът на екипа е успех и за лидера. Той изгражда доверие и дава възможности на хората. Това прави екипа щастлив, а компанията прос-перираща.
- Може ли всеки добър ръководител да се превърне в креативен лидер?
- Да! Всеки може да се научи как да помага на хората да дават най-доброто от себе си. Успехът на това учене се базира на профила на лидера, на корпоративната култура и на качеството на хората, с които работи. Едва ли някой лидер би се описал като антикреативен. Може да има съпротива към нови идеи и подходи, но много малко хора биха застанали срещу творческия начин на мислене. Проблемът се състои в объркването как по най-добрия начин да се проявява креативност в ежедневната работа.
- Какви качества трябва да притежава един креативен лидер?
- Креативното лидерство означава внимателно вникване в бъдещето и се отнася до визия, мъдрост, смелост и влияние. Хората, които го практикуват, трябва да разполагат с основни ценности като балансирана власт, дълбока душевност и, разбира се, водене на екипа. Креативният лидер трябва да притежава въображение, да вярва в хората и в способностите им да постигат резултати, като предизвиква потенциала им по конструктивен начин. Също така трябва да е открит.
- При какви условия можем ефективно да въведем креативното лидерство в нашата компания?
- Средата, в която живеем, се променя бързо и непредсказуемо. Хората, които са креативни, могат да предизвикат промени и да покажат възможностите на бъдещето. Затова креативните лидери са ключов ресурс, който дава отговори на сложни въпроси. Те могат да преодолеят неопределеността и да видят в проблемите възможности. Те притежават компетенции за възприемане и разбиране на средата, изграждане на съюзи, признаване ролята на социалната отговорност, управление на сложността, използване на информационни технологии и насърчаване на креативността. Тези хора имат активна роля при воденето на организациите към непознати територии. В крайна сметка има три важни условия, при които креативният лидер може да работи - натиск от пазара, очаквания на хората и системата за възнаграждения в компанията.
- Къде намира най-голямо приложение креативното лидерство?
- В бизнеса, политиката, спорта и образованието. Креативността и лидерството притежават редица общи характеристики. И двете понятия привличат внимание в различни професионални, образователни и социалнополитически области. И двете понятия не могат да бъдат лесно дефинирани. Креативните лидери търсят и откриват възможности, внедряват положителни промени и правят значителни скокове напред, като създават нови продукти, бизнес проекти и иновативни дейности.
- Какви рискове носи подходът на креативния лидер?
- Основният риск е генерирането на много идеи и неуспешната им реализация.
- Какви съвети давате на лидерите за това как да бъдат креативни?
- Най-важното е да се разрушат ограниченията в начина на мислене. Нужно е да се търсят решенията, като се гледа отвъд традиционните граници. Мисленето трябва да е в различни посоки, като се изследват и най-малко възможните аспекти. Отхвърлете подхода за движение стъпка по стъпка. Приложете латералното мислене. Изострете ума - комуникирайте и споделяйте идеи с други креативни хора колкото е възможно по-често. Ако разсъждавате в определена посока и нищо не се ражда - спрете! Откъснете се от ситуацията, анализирайте проблема отново и вижте дали можете да създадете нов подход. Ако работите по проблема и стигнете до безизходица, оставете го настрана за известно време и нека подсъзнанието ви вземе превес. Много скоро нови идеи и факти ще предизвикат иновативни комбинации и нетрадиционни решения.
***
ПИЕР КАС е академичен декан на Берлинското училище за креативно лидерство. Председател е на училището по мениджмънт lEDC-Bled, Словения, и на университета Щайнбайс, Германия. Преподава лидерство в бизнес училището Сол-вей, Белгия, както и в училището по мениджмънт Келлог, САЩ. Има шест книги по мениджмънт, като последната му е "Философия за креативно лидерство".
неделя, 3 август 2008 04:27:36

Няма коментари: