вторник, 5 август 2008 г.

Местните реклами бележат ръст

Пари - 28 стр.
Местните реклами бележат ръстСпоред експерти приходите в този сектор ще достигнат 1.2 млрд. USD
Приходите на медиите с местно покритие в САЩ от онлайн видеоклипове възлизат на 11 млн. USD за 2007 г. Това показват данните от доклад на The Kelsey Group. Очакванията са приходите да достигнат 1.5 млрд. USD през 2012 г., сочат още резултатите. Според данните за онлайн рекламирането в американските медии, които нямат национално покритие на Borrel Associates, приходите в този сектор ще достигнат 1.2 млрд. USD още тази година. Според eMarketer доставчиците на услуги правят създаването на видеоклипове и пускането им по местните телевизии по-достъпнo за малкия и средния бизнес. Според него местните медии като телевизионните станции и вестниците вече предлагат повече онлайн видеосъдържание, за да насърчат този вид рекламиране. През 2007 г. 114.3 млн. американци са гледали онлайн видеореклами. Според eMarketer до 2012 г. броят на хората, които поне веднъж в месеца са теглили или гледали директно онлайн реклами, ще достигне 190 млн.

вторник, 5 август 2008 04:26:18

Няма коментари: