вторник, 3 юни 2008 г.

Речник на термините по ПР...

Монитор - 19 стр.
***ПЪРВИЯТ В БЪЛГАРИЯ ОНЛАЙН речник на термините по ПР, маркетинг и реклама се появи в Мрежата на адрес 3college.com/dictionary.php. Идеята за съставянето му е дело на M3 College. Речникът е двуезичен - на английски и български, като всеки, за когото терминологията в тези области е непонятна, разполага със свободен достъп до сайта, без да прави регистрация затова. За създаването на речника са използвани източници от престижните Institute of PR и Monash Univercity-Business and Economics.

вторник, 3 юни 2008 06:42:58

Няма коментари: