вторник, 3 юни 2008 г.

Войната за рекламата в метрото се пренесе в патентното ведомство

Дневник - 16 стр.
Войната за рекламата в метрото се пренесе в патентното ведомство

Албена БОРИСОВА

Войната за рекламата в метрото между двете фирми, които работят там - "Метромедиа" и "Моушън артс", по-известна с търговската си марка "Метрореклама", съвсем не е приключила и навлиза в нов етап, стана ясно през миналата седмица. След като Върховният административен съд вече определи, че конкуренцията между тях е протичала нелоялно, сега в конфликта ще бъде замесено и Патентното ве- домство. "Метромедиа" обяви, че "Метрореклама" няма право да използва брандирането на колоните в метростанциите. Причината е, че "Метромедиа" е внесла заявки за защита в Патентното ведомство тъкмо на брандирането на колоните.
"Това са рекламни проекти, в които сме инвестирали и които сме популяризирали повече от половин година. Не е редно сега някой друг да се възползва от нашите постижения", обясни за "Дневник" директорът на "Метромедиа" Александър Димитров. Той уточни, че още на 13 май е уведомил конкурентите си за заявката в патентното ведомство, защото от "Метрореклама" имали намерение да приложат същата реклама за свои клиенти. "Разработките на "Метромедиа" са новаторски, затова сме решени да ги защитаваме активно, включително чрез съдебни процедури", обясни Димитров.
Директорът на "Метрореклама" Зарина Генчева пък заяви, че няма представа
какъв е проблемът, поставен от Димитров. Първо, не е ясно дали въобще нещо подобно може да бъде патентовано, и второ, ние в момента нямаме проекти за брандиране на колони, обясни Зарина Генчева. Предупреждението на "Метромедиа" обаче е изпратено и до десетки представители на рекламодателите, за да не използват въпросните похвати, ако им бъдат предложени от "Метрореклама". В края на 2007 г. Върховният административен съд (ВАС) се произнесе, че рекламата в метрото е нелоялна. Според магистратите "Метромедиа" е заблуждавала потребителите си, като е предлагала услуги от името на "Метрореклама". Случаят стана известен след жалба на "Моушън артс" от 200б г. пред Комисията за защита на конкуренцията. Оплакването беше заради факта, че "Метромедиа" е отдавала под наем метропана, метробордове и метрокутии, върху които не притежава права за ползване. От "Метромедиа" тогава се аргументираха, че предлагат както собствените си продукти на рекламодатели и рекламни агенции, така и рекламни продукти на други медии, които те свободно представят на пазара за продажба чрез медия шопове при уточнени условия за крайни клиенти (рекламодатели) и за рекламни агенции (със съответните агентски комисиони). КЗК тогава отсъди в полза на "Метромедиа", но ВАС зае обратната позиция.

вторник, 3 юни 2008 05:19:54

Няма коментари: