събота, 7 юни 2008 г.

Зеленото е шик

Капитал - 76 стр.
Зеленото е шикПрилагането на схемата EMAS носи икономически ползи за фирмите и имиджЗ
Знаете ли какво е общото между Honda, Siemens, Nestle, Du Pont, Vodafone, Adidas, E.ON и Unicredito? Това са само няколко от около 6000-те фирми в Европа, които са регистрирани по екосхемата EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). EMAS е схема по управление на околната среда и одитиране, въведена със специален регламент на ЕС - 761/2001. Регистрацията по нея е доброволна и позволява включване на фирми, общини, неправителствени сдружения. "Организациите, които желаят да участват, трябва да се подложат доброволно на обществен контрол за действията, които предприемат, за да намалят вредното въздействие върху околната среда, предизвикано от тяхната дейност", обобщава Калин Стоянов, управител на консултантската фирма "Рийч", специализирана по прилагането на законодателство по околната среда.
За съжаление все още няма българска компания, регистрирана по EMAS. Причината е, че липсва информация за схемата, организация и стимули за въвеждането й, обясняват експерти.
За предимствата от въвеждането й може да се съди от резултатите във фирмите, които вече работят по схемата. Словенската фирма за бяла техника Gorenje например отчита 20% намаляване на енергийни разходи и на консумацията на природен газ една година след вписването в схемата EMAS. Компанията съобщава за още ефекти - почти 50% намаляване на разходите за вода и на производството на опасни отпадъци с 51%. Унгарската Audi Hungaria Motor отчита 15% по-малко потребление на енергия и други ресурси и намаляване с 30% на опасни отпадъци и разходи по обезопасяването им. Това са едногодишни ефекти, след като фирмата се е вписала доброволно в схемата EMAS, уточнява Камен Чипев, директор във фондация "Тайм-Екопроекти".
Стъпките
Компания, която желае да се впише в схемата, трябва да започне с преглед на своите дейности и анализ на тяхното въздействие върху околната среда, обяснява Калин Стоянов. Задължително е организацията да изгради и внедри система за управление на околната среда, която да отговаря на изискванията на стандарта ISO 14001:2004. Следва вътрешен одит, при който компанията определя подходящ екип от свои служители, които да направят оценка за ефективното изграждане на системата. Фирмата се задължава и да изготви "Oтчет по околната среда", който трябва да включва подробно описание на организацията и процесите, нейните цели за подобряване на въздействието върху околната среда и постигнатите резултати. "Отчетът трябва да бъде заверен (верифициран) от акредитирана за тази цел организация. И тъй като все още няма акредитирана българска организация, фирмите могат да се обърнат към международни сертифициращи организации, чиито акредитации важат и за България", съветва Стоянов. Завереният отчет се подава в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и се публикува, за да стане достъпен за обществеността. Верификацията се извършва всяка година. МОСВ трябва да поддържа публичен регистър на вписаните организации. А фирма, която се е вписала в EMAS, може да ползва логото на схемата.
Разходите
"Схемата EMAS не е особено популярна, тъй като всъщност преповтаря изискванията на стандарта ISO 14001 за управление на околната среда, но при доста по-усложнена процедура", казва Калин Стоянов. Затова и разходите по EMAS са по-високи. "Цената на сертификационен одит по ISO 14001 е от порядъка на 5 до 10 хиляди лева. Може да е и по-висока, защото зависи от сложността на процесите, броя и големината на производствените площадки. Разходите за верификация по EMAS ще оскъпят с около 25-30% общите разноски по внедряването и сертифицирането на системата", казва Калин Стоянов. Камен Чипев уточнява, че за регистрацията в МОСВ ще се плащат допълнително минимум 150 лв. в зависимост от размера и дейността на предприятието.
Ползите
"Внедряването на система за управление на околната среда изисква по-задълбочено изследване на производствените процеси, което пък води до тяхното оптимизиране. В резултат се реализират икономии от ресурси", обяснява Стоянов.
"Регистрацията по EMAS носи имидж за компанията заедно с намалените разходи от енергия, вода, екологични глоби", подчертава Камен Чипев. Според него "EMAS е за тези, които наистина искат да извършват дейността си по този начин, а не просто да хвърлят прах в очите. С EMAS трудно може просто да се отчита дейност и да се прави само PR, тъй като, за да си поднови регистрацията, фирмата всяка година трябва да демонстрира постоянно подобряване на резултатите си в сферата на околната среда. Тази схема изисква да ставаш все по-добър", заключава Чипев. "EMAS е търговската марка на модерната политика за опазване на околната среда", обобщава Атанаска Николова, консултант в "Тайм-Екопроекти".
Чуждият опит
По данни на фондация "Тайм-екопроекти" в Чехия държавата изплаща до 50% от таксата за регистрация на системите за управление по околната среда по стандартите ISO 14001 и EMAS на малки и средни предприятия (МСП). В Испания предприемачите също ползват 50% намаление или дори са напълно освободени от таксата за регистрация. В началния етап на въвеждане на схемата таксата е премахната в Латвия, Холандия, Гърция, Кипър, Унгария. Гърция предоставя финансова подкрепа на фирми за въвеждане на EMAS, за провеждане на одити и сертифициране. Португалия има програма за финансова помощ за въвеждане на EMAS в компании от три сектора: циментова промишленост, производство на стъклен амбалаж и транспорт. Повечето европейски държави гарантират също техническа помощ на фирмите под формата на обучения и обмяна на добри практики, разпространение на практически ръководства.
***
194 са българските фирми, въвели системи за управление на околната среда по ISO 14001:2004 към април т.г. по данни на БСК
***
6000 организации по света са с регистрация по ЕМАS по данни на фондация "Тайм-Екопроекти".
***
21 779 са фирмите в Япония (най-много в света), въвели системи за управление на околната среда по ISO 14001:2004 към януари 2007 г. по данни на БСК
събота, 7 юни 2008 07:25:25

Няма коментари: