понеделник, 1 септември 2008 г.

Sans changement

Дневник Как да инвестираме в реклама и PR - 42 стр.
Sans changementКои са 20-те най-големи рекламодателя В прес- и тв pekлaмa за първите шест месеца на 2008 година, донесла поредните ръстове на двата пазара
Инвестициите в прес- и тв реклама в началото на 2008 г. затвърдиха тенденцията на непрекъснат ръст на пазара. И отново тв сегментът изпреварва този на печатната реклама - първият е нараснал с 32% (според мониторинга на Market Links), докато вестниците и списанията са привлекли с 9.9% повече бюджети, отколкото през първата половина на 2007 г. (по данни на TNS/TV Plan). И в двата сегмента има само по осем компании, при които се наблюдава спад на инвестициите, а при тези, отчитащи ръст, той в почти всички случаи е двуцифрен в процентно изражение. Лидерите на двата пазара остават непроменени. Въпреки че са свили бюджета си за пресреклама с над 23%, MTel остават на първото място. При тв рекламодателите световният лидер на рекламния пазар Procter&Gamble отново е на върха и в България, също с намален бюджет, макар и едва с 2.1%. И на двата пазара прави впечатление доста активното поведение на Първа инвестиционна банка. Усилията на компанията по изчистване на името й след разпространението на зловредните слухове за влошеното й финансово състояние, както и стартиралата малко след това агресивна кампания с новото лице на банката - Димитър Бербатов, превърнаха ПИБ в един от лидерите на рекламния пазар. При пресрекламодателите те заеха второто място с бюджет от 2.2 млн. лева, а в тв класирането се изстреляха от 56 на 14 позиция с бюджет от 4.7 млн. лева. Един от големите рекламодатели с най-голям спад в инвестициите е "БТК Груп". Пресбюджетът им е намалял с 43%, а този за тв реклама - с 22%. Това се дължи, от една страна, на узряването на мобилния оператор vivatel, част от компанията. След първоначалната агресивна кампания по налагането на продуктите им, сега те се превръщат в редови играч на пазара, който много по-внимателно подбира кога, къде и как да рекламира. От друга страна специално при тв рекламата се наблюдава намаление на основния таргет на vivatel - младите хора, които все по-често избират интернет за източник на информация и е нормално компанията да пренасочи част от бюджета си натам. До края на годината се очаква позитивните резултати да бъдат затвърдени. По традиция най-големите рекламодатели хвърлят по-голямата част от усилията си в месеците преди декемврийските празници. Очаква се и борбата между големите тв канали да се ожесточи още повече след смяната на техните собственици. Продължава и развитието на все по-нишови телевизии - след профилирането на каналите на "Диема", през пролетта на тази година стартира Re:tv - за новини и информация. На печатния пазар отново ще бъде най-интересно при месечните списания. Този сегмент се профилира много внимателно и става все по-удобен за достигане на точно определена група от аудиторията на даден рекламодател. А и там постоянно стартират нови заглавия - сега се очаква през есента да тръгне българското издание на Harper's Bazaar.
***
* sans changement - от френски - без изменение
** FMSG - fast-moving-consumer-goods - от англ. - бързооборотни стоки

понеделник, 1 септември 2008 04:04:14

Няма коментари: